Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 362 miljoonaa euroa vuonna 2021

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille yhteensä n. 362 miljoonaa euroa tänä vuonna. Avustuksille varatusta määrärahasta jaetaan valtionavustuksina nyt n. 310 miljoonaa euroa. Loput n. 52 miljoonaa euroa on tarkoitus jakaa huhtikuussa 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti avustuksista 21.1. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä.

Nyt jaetaan jo aiemmin avustuksilla rahoitettujen toimintojen jatkoavustuksia sekä uusia Paikka auki -avustuksia yhteensä 309 741 202 euroa. Paikka auki -ohjelmien osuus edellisestä summasta on 5,7 miljoonaa euroa. Avustuksia jaetaan 792 hakijalle yhteensä 1 724 avustuskohteeseen.

Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön avustusohjelma vuosille 2018–2021. Sen tarkoituksena on edistää osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä̈ tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.

Vuoden 2021 uusien erityishankkeiden hakuaika on vielä käynnissä 25.1. asti. Kyseiseen hakuun on vuoden 2021 kokonaisuudesta varattu 52 698 798 euroa.

Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustuksia yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille toimintaan, jonka päämääränä on edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita ihmisiä.

Avustuksilla STM haluaa rohkaista järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja parantamaan toimintavalmiuksia. Avustusten jaossa otetaan huomioon myös ajankohtaiset tarpeet, kuten vuonna 2021 vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen.

Avustusta haki 934 järjestöä yhteensä 2 245 kohteeseen. Haettujen avustusten yhteissumma oli 378 miljoonaa euroa.

Tiedot nyt myönnetyistä STEA-avustuksista julkaistaan 22.1. mennessä osoitteessa avustukset.stea.fiLinkki toiselle sivustolle

Vuonna 2020 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi avustuksia 385 miljoonaa euroa 895 hakijalle.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta: