Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistus ajetaan hallitusti alas – tehtyä työtä voidaan hyödyntää

Pääministeri Juha Sipilä on pyytänyt perjantaina 8. maaliskuuta hallituksensa eroa tasavallan presidentiltä. Hallituksen eronpyynnön vuoksi maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Työ suunnataan valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon.

Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä. Tuleva hallitus tekee ratkaisut myös tehdyn työn hyödyntämisestä.

Tällä hallituskaudella on tehty laajaa valmistelutyötä. Tarve sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukselle on sama tai jopa suurempi kuin aiemminkin. Soten sisältöjen uudistamistyötä on jatkettava, koska nykytilanne ei ole yhdenvertainen asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamisen suhteen. Lisäksi tuottavuutta on parannettava.

Perustuslakivaliokunta on antanut soteen liittyen viisi lausuntoa, jotka toimivat pohjana mahdolliselle jatkotyölle.

Tarkempaa ohjeistusta valmisteluorganisaatioille ensi viikolla

Valmisteluun osallistuneet organisaatiot (maakunnat, ministeriöt, palvelukeskukset, Luova) saavat ensi viikolla tarkempaa ohjeistusta ministeriöistä. Tällä hetkellä valmistellaan mm. talousohjetta, jossa kerrotaan, mihin myönnettyä rahaa voidaan alasajon aikana käyttää.

Seuraavaksi tehdään välitilinpäätös siitä, mitä 18 maakunnassa on saatu aikaan. Esimerkiksi missä vaiheessa ollaan ICT:ssä ja digiasioissa tai lapsi- ja perhepalveluiden rakentamisessa. Tavoitteena on dokumentoida tehty työ niin hyvin, että se tukee mahdollisia tulevia uudistusprosesseja.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun on vuosina 2017–2019 käytetty noin 200 miljoonaa euroa. Valtaosa rahoituksesta on myönnetty maakuntien liitoille uudistuksen esivalmistelutehtäviin sekä uudistuksessa tarvittavien ICT-muutosten valmisteluihin. Valmisteluorganisaatioiden jatkuvuus turvataan rajatusti 30.9.2019 saakka.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektinjohtaja Päivi Nerg kiittää kaikkia valmisteluun osallistuneita tahoja eri puolilla Suomea erinomaisesta työstä ja sitoutumisesta yhteiseen hankkeeseen.

Lue lisää (valtioneuvosto.fi)