Rovaniemen kaupungin yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät

Ensimmäinen yhteistoimintalain mukainen neuvottelu työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä käytiin maanantaina 5.8. Työnantaja esitteli henkilöstön edustajille kesän aikana täsmentyneet tavoitteet sekä talouden tasapainottamis- että organisaatiouudistussuunnitelman osalta.

Kaupunginhallituksen asettaman -2 miljoonan euron tulostavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kokonaisuudessaan 15,49 miljoonan euron säästöjä. Osana tätä tavoitellaan 2,64 miljoonan euron henkilöstösäästöjä, joihin sisältyisi mahdollinen 82,5 henkilötyövuoden vähentäminen. Muutokset luvuissa johtuvat siitä, että talouden tasapainottamis- ja organisaatiouudissuunnitelmat ovat täsmentyneet. Mahdolliset vähennykset toteutuisivat suunnitelman toteutuessa muun muassa avointen tehtävien täyttämättä jättämisen ja irtisanomisten kautta.

– Neuvotteluissa haetaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa vaihtoehtoja suunnitelluille toimenpiteille mahdollisten henkilöstövaikutusten minimoimiseksi niin pieniksi kuin mahdollista. Henkilöstön edustajien näkemykset ovat suunnitelmien parantamisessa hyvin tärkeitä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

– Neuvottelut käynnistyivät hyvässä hengessä. Edessä on kuitenkin vaikeiden asioiden käsittelyä, enkä osaa vielä ennakoida neuvottelujen etenemistä ja lopputulosta, pääluottamusmies Ulla Rouvinen toteaa.

Neuvotteluja jatketaan tämän hetken suunnitelman mukaan 16.9.2019 saakka, jonka jälkeen mahdollisista talouden tasapainottamis- ja organisaatiouudistustoimista päätetään syksyn aikana. Yt-neuvottelujen kohteena olevat suunnitellut toimet pyrittäisiin käynnistämään mahdollisimman pian yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen kaupungin sisäisten päätöksentekoaikataulujen puitteissa siten, että henkilöstövaikutukset tulisivat voimaan 1.1.2020 alkaen.

Pääluottamusmies Ulla Rouvista haastateltiin Jyty-lehdessä n:o 3 yt-neuvottelujen tiimoilla.
Tässä linkki juttuun: https://jyty-lehti.fi/mag/3-2019-2/22-yksityisalat-3