Rinteen hallitus antoi 2,0 miljardia euroa alijäämäisen talousarvioesityksen vuodelle 2020

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Talousarvioesityksessä tuloiksi arvioidaan 55,6 miljardia euroa ja määrärahoiksi ehdotetaan 57,6 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 2,0 miljardia euroa alijäämäinen.

Valtioneuvosto antoi myös hallituksen esityksen vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarviossa ehdotetaan, että kunnille kompensoidaan kertaluonteisesti 237 miljoonaa euroa jo vuonna 2019, jotta vältetään lomarahaleikkauksen huomioon ottaminen kahteen kertaan kustannustenjaontarkistuksissa.

Kompensaation maksatusta aikaistetaan vuodelta 2020, jotta voidaan tasata verokorttiuudistuksesta sekä muista seikoista johtuvaa normaalia alhaisempaa kunnallisverokertymää. Lisäksi lisätalousarviossa ehdotetaan, että verotuloarviota alennetaan 443 miljoonalla eurolla.

Valtioneuvosto päätti myös vuosia 2020–2023 koskevasta julkisen talouden suunnitelmasta.

Lisäksi valtioneuvosto hyväksyi vakausohjelman ja alustavan talousarviosuunnitelman, jotka Suomi toimittaa EU:lle. Nämä asiakirjat liittyvät EU:n talouspolitiikan koordinaatioon.

Lue lisää: https://valtioneuvosto.fi/budjetti-2020