Riistakeskuksen sopimusneuvottelut jatkuvat

Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksessa neuvoteltiin 31.1., mutta sopimusta ei syntynyt, koska Palvelualojen työnantajat Palta haluaa odottaa ns. yleistä linjaa eli käytännössä vientialojen sopimusratkaisua. Tämä merkitsee sitä, että riistakeskuksessa siirrytään sopimuksettomaan tilaan 1.2.2023 alkaen.

Sopimuksettomassa tilassa jatketaan vanhan sopimuksen ehtojen noudattamista, kunnes uudesta työehtosopimuksesta on saavutettu neuvotteluratkaisu.

Sopijaosapuolet sopivat uusia neuvotteluaikoja, ja neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta jatkuvat 10.2. Tällöin esillä ovat mm. työehtosopimuksen tekstiselkeytykset.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta neuvottelevat Meto – Metsäalan asiantuntijat ja Ylemmät toimihenkilöt YTN. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: