Perhevapaauudistuksessa huomioidaan saatua lausuntopalautetta

Sosiaali- ja terveysministeriö sai perhevapaauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen runsaasti palautetta (74 kpl). Valtaosa lausujista suhtautuu uudistukseen ja hallituksen esitysluonnokseen myönteisesti. Lähes kaikissa lausunnoissa hallituksen esityksen tavoitteita pidetään kannatettavina. Vanhempainvapaiden ja hoitovastuun nykyistä tasaisempaa jakautumista sekä pyrkimystä sukupuolten tasa-arvoon työelämässä pidetään tärkeänä. Samalla palautteessa nostetaan esiin parannusehdotuksia, joilla on parhaimmillaan yksittäisten perheiden ja lasten kannalta huomattavakin vaikutus.

"Tavoitteemme on huomioida perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuus mahdollisimman hyvin. Samalla tehtävämme on varmistaa, että lainsäädännöstä tulee selkeää, yksiselitteistä ja kaikki tulevat kohdelluiksi yhdenvertaisesti. Uudistus on tärkeä askel tasa-arvon ja perheiden hyvinvoinnin lisäämisessä", kuvaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen lausuntopalautteen huomioimista.

"Lausuntojen pyytäminen on keskeinen osa uudistusprosessia. Kiitämme palautteen antajia, sillä saamamme palaute on kehittänyt hallituksen esitysluonnosta. Uudistusta on jo ennen palautekierrosta valmisteltu poikkihallinnollisissa työryhmissä. Lisäksi olemme kuulleet valmistelussa perhe- ja tasa-arvojärjestöjä. Kaikki tämä osallistuminen uudistuksen valmisteluun on tuottanut varmasti paremman ja perheiden tarpeita moninaisemmin palvelevan luonnoksen kuin mitä muilla tavoilla olisimme saaneet aikaan." 

Hallituksen esitysluonnokseen useita parannuksia

Hallitus tekee lausuntopalautteen perusteella esitykseensä useita parannuksia. Perhevapaauudistuksen tavoitteet ja perusmalli säilyvät ennallaan.

Monikkoperheet

Monikkoperheen vanhempien yhtä aikaa pidettävien vanhempainrahapäivien määrää lisättäisiin siten, että vanhemmille voidaan samalta ajalta maksaa vanhempainrahaa 18 päivärahapäivän lisäksi 90 päivärahapäivältä toista ja jokaista sitä useampaa lasta kohden. Toisin sanoen kaksosten vanhemmille maksettaisiin 108 päivärahapäivää (18+90pv), kolmosten vanhemmille 198 päivärahapäivää (18+90+90 pv) ja niin edelleen.

Lisäksi monikkoperheen vanhempainrahapäivien lukumäärää lisättäisiin siten, että toisesta ja jokaisesta sitä useammasta lapsesta maksetaan 84 vanhempainrahapäivää. Toisin sanoen kaksosperheessä vanhempainrahapäivien lukumäärä olisi yhteensä 404 päivärahapäivää (320+84pv), kolmosperheessä 488 päivärahapäivää (320+84+84pv) ja niin edelleen.

Yhden vanhemman perheet

Yhden vanhemman perheen vanhemman mahdollisuutta luovuttaa vanhempainrahapäiviä parannettaisiin. Kun lapsella on yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, hän voisi luovuttaa omasta 320 vanhempainrahapäivän kiintiöstään yhteensä 126 vanhempainrahapäivää (2 x 63pv) esimerkiksi puolisolleen. 

Osittainen vanhempainraha ja -vapaa

Yksi osittainen vanhempainrahapäivä kuluttaisi vanhempainrahakiintiöstä puolikkaan päivän eli kaksi osittaisena maksettua päivärahapäivää vastaa yhtä kokonaista. 

Lapsen kuolema -tilanteet

Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa myöhemmin ennen kahden vuoden ikää, maksettaisiin vanhempainrahaa lapsen kuoleman jälkeen 24 arkipäivältä tai enintään niin monelta päivältä kuin vanhempainrahapäiviä on jäljellä. 

Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa hieman myöhemmin, synnyttäneen vanhemman raskaus- ja vanhempainrahajakso jatkuisi yhtäjaksoisesti 105 arkipäivän ajan.

Täten uudistus ei heikentäisi raskaana olleiden tilannetta nykyisestä ja parantaisi muiden vanhempien tilannetta lapsen kuolema -tilanteissa. 

Oikeus vanhempainrahaan 

Oikeus vanhempainrahaan on esityksen mukaisesti lapsen juridisella vanhemmalla, joka on lapsen huoltaja.  Tämän lisäksi vanhemmuuden tunnustaneella henkilöllä olisi oikeus vanhempainrahaan neljän kuukauden ajan lapsen syntymästä lukien. 

Päivärahapäivien luovuttaminen

Vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi voisi luovuttaa päiviä lapsen muulle huoltajalle ja lapsen toisen vanhemman puolisolle. Laajennus sairausvakuutuslain puolella toisi myös oikeuden työsopimuslain mukaisiin vanhempainvapaisiin.

Perhevapaauudistusta koskeva hallituksen esitysluonnos etenee seuraavaksi lainsäädännön arviointineuvoston ja sen jälkeen eduskunnan käsittelyyn. Perhevapaauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. 

Lue lisää: