Neuvonta-alan TES-neuvotteluissa vaihdettiin tekstitavoitteita

​Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat perjantaina 3.12. Osapuolet esittelivät tapaamisessa omia tekstimuutostavoitteitaan, joihin vastataan sovitusti seuraavassa neuvottelutapaamisessa perjantaina 10.12.

Palkansaajapuolen tavoitteissa oli esillä mm. työ- ja matka-aikojen selkeytys, palkkausjärjestelmäuudistus ja viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtyminen. Elokuussa todennäköisesti voimaan tuleva perhevapaauudistus vaatii myös omia muutoksiaan työehtosopimukseen. Työnantajapuoli tavoittelee odotetusti mm. paikalliseen sopimiseen liittyviä asioita.

Nykyinen neuvonta-alan runkosopimus päättyy 31.1.2022 ja neuvottelukertoja on sovittu aina tammikuun loppuun saakka. Ammattiliitto Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Alan neuvottelutilanteesta tiedotetaan tarkemmin neuvotteluiden edetessä loppu- ja alkuvuoden aikana.

Lisätiedot Jytyssä:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies