Näin valtion talousarvion 2020 valmistelu etenee

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu alkaa valtiovarainministeriön sisäisellä budjettineuvottelulla 13.−14. 8. Hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi julkistetaan 7. 10.

– 16.8. VM toimittaa ehdotuksensa eri ministeriöille.

– 28.-29.8. Ministeriöiden ja VM:n väliset neuvottelut.

– 17.-18.9. Hallituksen budjettineuvottelut (riihi) talousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta Säätytalolla Helsingissä.

– 7.10. Talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman käsittely ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkistus.