Mielipidekirjoitus: Sosionomista tasavertainen asiantuntija varhaiskasvatukseen

​Uuden varhaiskasvatuslain (2018) myötä 31.7.2023 jälkeen valmistuvat sosionomit saavat varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden sijaan. Laissa ei ole määritelty tarkemmin sosionomin toimenkuvaa, joten kunnissa määritellään itsenäisesti varhaiskasvatuksen sosionomin toimenkuvaa ja työn vaativuuden arviointia.

Kunnissa ja valtakunnallisestikin tulisi huomata, että sosionomi (AMK) on korkeakoulutettu asiantuntija, joka osaamisellaan tuo paljon lisäarvoa varhaiskasvatuksen laatuun. Sosionomilla on kattavat tiedot ja taidot toimia sekä moniammatillisen työyhteisön jäsenenä että esimiehenä.

Molemmat, sekä sosionomi (AMK) että varhaiskasvatuksen opettaja, ovat alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Silti monessa kunnassa suunnitellaan, että varhaiskasvatuksen sosionomi saisi pienempää palkkaa varhaiskasvatuksessa kuin varhaiskasvatuksen opettaja.

Sosionomilla (AMK) on kattavat tiedot lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä varhaisesta vuorovaikutuksesta. Sosionomi pystyy tukemaan lasta kasvussa ja omaa arjen pedagogisen työotteen. Hän näkee tasa-arvoisesti erilaiset perheet ja ymmärtää perheen aseman osana yhteiskuntaa. Hän on saanut koulutuksen eri kulttuuritaustaisten perheiden ymmärtämiseen ja osallisuuden tukemiseen. Sosionomi osaa tukea lasten osallisuutta ryhmässä ja ymmärtää hyvän ryhmädynamiikan lähtökohdat. Hän myös ymmärtää aikaisia osallisuuden riskitekijöitä ja niiden vaikutuksia lapsen myöhempään osallisuuteen yhteiskunnassa.

Sosionomilla on arjen työvälineitä erilaisten asioiden ja arjen toiminnanohjauksen oppimiseen. Empaattinen positiivinen ja voimavarakeskeinen työote on sosionomin vahvuus sekä asiakastyössä että työkavereita kohtaan. Dialoginen vuorovaikutus on sosionomin (AMK) työn peruslähtökohtia.

Sosionomi osaa ja omaa välineitä tukea lasta ja perhettä myös erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Sosionomilla on kattavat tiedot sosiaalipalveluista palveluohjauksen näkökulmasta. Sosionomi on arjen asiantuntija, joka ymmärtää laajasti varhaiskasvatuksen asiakkaiden, lasten ja perheiden elämää.

Siksi sosionomin (AMK) koulutusta ja osaamista on arvostettava yhtä paljon kuin varhaiskasvatuksen opettajan.

Anu Aaltonen
Sosionomi (AMK), Ammattiliitto Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmän jäsen