Mielipidekirjoitus: Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme – juhlapuhetta vai todellisuutta?

Viime vuosina hallitusten määrärahojen leikkaukset ja kunta-alan säästötoimenpiteet ovat heikentäneet kasvatuksen, koulutuksen ja nuorisotyön asemaa. Tämä on lisännyt syrjäytymisriskiä ja sen pitkäkestoisia yhteiskunnallisia kustannuksia. Jos haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret jäävät nyt heitteille, kasvavat koronakriisin vahingot sietämättömiksi.

Turvallinen aikuinen toimii suodattimena, jonka kautta maailma asettuu lapselle ikätason mukaisesti käsiteltäväksi ja hallittavaksi. Turvallinen aikuinen auttaa lasta selviytymään silloin, kun tämä kokee maailman kohtelevan itseään epäoikeudenmukaisesti. Näitä turvallisia aikuisia lapsen ja nuoren arjessa ovat esimerkiksi koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, iltapäiväkerhojen ohjaajat ja nuorisotyöntekijät.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 3.11.2020 julkaisemasta tilannekuvasta selviää, että tukea tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut merkittävästi korona-aikana koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa.

Opiskeluterveydenhuollossa toimivista 40 prosenttia ilmoitti huolen opiskelijoiden hyvinvoinnista olevan merkittävästi suurempi kuin vuotta aiemmin. Saman tutkimuksen mukaan myös neuvolan ammattilaiset kokevat, että yksinäisyys ja turvattomuus, vanhemmuuden haasteet, parisuhde- ja mielenterveysongelmat sekä perheen taloudelliset vaikeudet ovat kasvaneet merkittävästi korona-aikana.

Samaan aikaan olemme saaneet lukea nuorten tekemistä väkivallanteoista ja henkirikoksista, äärimmäisen raaoista lasten koulukiusaamistapauksista ja nuorten auttaviin palveluihin tulleiden yhteydenottojen määrän kasvusta.

Korona-aika on lisännyt liian isolle osalle lapsia ja nuoria yksinäisyyttä, ahdistusta, mielenterveysongelmia, opiskeluvaikeuksia, huolta tulevaisuudesta, unettomia öitä, köyhyyttä ja jopa nälkää – sekä pahimmillaan myös lisääntynyttä alkoholinhuuruista perheväkivaltaa. Koronahaittojen haavoittuvinta riskiryhmää ovat lapset ja nuoret – ja erityisesti he, jotka ovat joutuneet poikkeusoloihin yksin ilman turvallisten aikuisten tukea.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn suurimpia jäsenryhmiä on kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmä. Jäsenemme työskentelevät kasvatuksen ja koulutuksen parissa ja turvaavat ammattitaidollaan ja arjen läsnäolollaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Haastamme kaikki päättäjät varmistamaan, että ”lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme” -juhlapuheiden lisäksi teot näkyvät myös arjessa. Meidän on turvattava riittävät resurssit lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja varmistettava samalla heidän työssäjaksamisensa haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Minna Eskelinen
Kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmän koordinaattori,
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Pekka Laukkanen
Suunnittelija,
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Asiasanat: