Maakuntien rahoitusmallia valmistellaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johtoryhmä keskusteli uudistuksen valmistelun etenemisestä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa maakuntien rahoitusta, kuntien tuottajaroolia ja uudistuksen viestintää.

Finanssineuvos Markku Nissinen (VM) esitteli rahoitusjaoston työn etenemistä. Kuntien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyisi sote-uudistuksessa maakunnille, ja samalla vastaavasti vähennettäisiin kuntien tuloja siirtyvien tehtävien mukaisesti.

Mallit ja maakuntien rahoituksesta ja kunnista siirtyvistä tuloista työstetään loppuvuoden aikana. Maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä erillisissä ryhmissä.

Kunnat tuottajina -selvitys kommenteille kuun vaihteessa

Johtaja Tuija Kumpulainen (STM) kävi läpi Kunnat palveluiden tuottajina -selvityksen valmistelua. Jaosto selvittää hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia palvelutuotannossa. Selvityksen luonnos julkaistaan loka-marraskuun vaihteessa laajalle kommentointikierrokselle. Lopullinen selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Viestinnän linjaukset työn alla – uusi verkkosivusto julki joulukuussa

Rinteen hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle on rakenteilla oma verkkosivusto. Sivusto on tarkoitus julkaista vuoden 2019 joulukuussa. Tällä hetkellä ajantasaiset tiedot sote-valmistelusta löytyvät osoitteesta www.stm.fi/soteuudistus .

 Edellisen hallituskauden verkkosivusto www.alueuudistus.fi on arkistoitu ja luettavissa osoitteessa www.vm.fi/web/alueuudistus-arkisto .