Luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston perustamista selvitetään

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on asettanut selvityshenkilön selvittämään luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston perustamista. Selvityshenkilönä toimii erityisasiantuntija, FM Antti Huntus. Selvityksen on määrä valmistua tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Selvityshenkilön tehtävänä on selvittää uuden rahaston toimintaperiaatteet sekä tehdä perusteltu ja toteuttamiskelpoinen ehdotus rahaston perustamiseksi. Selvityksen tulee myös sisältää ehdotus siitä, miten rahastoon tarvittava yksityisen pääoman kerääminen toteutetaan.

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan perustetaan luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukeva rahasto pitkän aikavälin investointina sekä selvitetään rahaston toimintaperiaatteet.

Rahaston perustamisella on tarkoitus monipuolistaa luovien alojen ja kulttuurin rahoituspohjaa sekä mahdollistaa sellaisten hankkeiden toteuttamista, joita ei nykyisin voida rahoittaa. Valtion lahjoituksesta uuden rahaston pääomaan päätetään tulevien budjettiprosessien yhteydessä. Valtion pääomitus on tarkoitus tehdä samassa suhteessa yksityisen pääoman kanssa.

– Uusi rahoitusinstrumentti rakennetaan pitkän aikavälin investointina. Tarkoituksena on etsiä uusien rahoitusmuotojen ohella myös uusia toimintatapoja. Rahaston perustaminen antaa mahdollisuuden kehittää yhteistyötä julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen kesken. Odotan selvitykseltä rohkeita avauksia juuri tähän suuntaan, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.