Kuntavaalit lähestyvät – webinaarisarja alkaa

Kuntavaalit järjestetään ensi vuoden huhtikuussa. STTK julkaisee webinaarisarjan, joka pureutuu tulevan valtuustokauden kysymyksiin eri kunnissa ympäri Suomen. Puheenjohtaja Antti Palolan kanssa keskustelemaan on kutsuttu ministerien erityisavustajia.

Tiistaina 20.10. klo 17.30 – 18.30

Kuinka kuntatalous kestää koronakriisin jälkeen?

Kuntataloutta on jo pitkään vaivannut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Miten tätä voidaan tasapainottaa, etenkin koronakriisin jälkeen? Onko kuntatalousohjelma riittävä ja mitä asioita tulisi ottaa huomioon seuraavalla valtuustokaudella? Kuinka varmistetaan kuntasektorin työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen?

Keskustelemassa kuntaministerin erityisavustaja Minna Salminen ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Keskustelun juontaa STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow.

Tilaisuuksien aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Keskustelu tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin.

Tiistaina 10.11. Klo 17.30 – 18.30

Ilmastotoimet ja kuntapäätöksenteko

Kesäkuussa 2020 julkaistiin kuntapäättäjille suunnatun “Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys?” -kyselytutkimuksen tulokset. Tuloksen mukaan kuntapäättäjät ovat huolissaan yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisääntymisestä ilmastotoimenpiteissä sekä pelko niiden kustannusten epätasa-arvoisesta jakautumisesta eri väestöryhmien ja alueiden välillä. Onko pelko aiheellinen ja mitä toimenpiteitä pitää vauhdittaa tulevalla valtuustokaudella Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi? Ja ennen kaikkea: miten ne tulevat näkymään kuntalaisten arjessa?

Keskustelemassa ympäristöministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Keskustelun juontaa STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow.

Tilaisuuksien aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Keskustelu tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin.

Keskiviikko 18.11. Klo 17.30 – 18.30

Hyvinvointialueet ja palvelut kunnissa sote-uudistuksen jälkeen

Soteuudistusta on odotettu kauan ja sen uskotaan tuovan kustannustehokkuutta, laatua ja tasa-arvoa palveluihin sekä helpottavan kuntien taloutta. Miten käy hyvinvoinnin hyvinvointialueilla? Mistä se syntyy ja kuinka sotetyöntekijät pidetään mukana muutoksessa? Huomaavatko kuntalaiset uudistuksen palveluissaan?

Keskustelemassa perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Laura Lindeberg ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Keskustelun juontaa STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow.

Tilaisuuksien aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Keskustelu tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin.

Asiasanat: