Kuntavaalikampanja käynnistyy: Sukupuolten tasa-arvoa kuntiin

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) tavoittelee tasa-arvokysymysten nostamista kuntavaalikeskusteluun entistä painokkaammin 2.3.2021 käynnistyvässä #tasaarvovaalit-kampanjassaan.

Kuntavaalien lähestyessä on tärkeää keskustella siitä, miten kunnat vaikuttavat kaikkien kuntalaisten elämään. Tulevalla valtuustokaudella ratkaistaan sukupuolten tasa-arvon kannalta lukemattomia tärkeitä kysymyksiä. Haastavassa taloustilanteessa olevat kunnat rakentavat tulevaisuuttaan yli vuoden jatkuneen koronapandemian muovaamassa maailmassa. Päätöksillään kunnilla on mahdollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa.

"Odotan tulevalta valtuustokaudelta sitä, että sukupuolten tasa-arvo otetaan kaikkien yhteiseksi tavoitteeksi. Tasa-arvon toteutumisen ydinkysymyksiä kunnissa ovat lasten ja nuorten tasa-arvoiset tulevaisuuden mahdollisuudet sekä etenkin naisten vastuulla oleva ikäihmisten omaishoiva," sanoo Tanen puheenjohtaja Jirka Hakala.

Tavoitteena kuntapäättäjien sukupuolijakauman tasoittuminen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisi kuntavaalitavoitteensa marraskuussa 2020. Tanen tavoitteena on, että kunnanhallitusten, valtuustojen ja lautakuntien puheenjohtajista vähintään 40 % on naisia vuonna 2021.

Kuntien valtuustoihin valitaan joka neljäs vuosi yhteensä lähes 9000 valtuutettua. Näistä valtuutetuista naisten osuus ei kuitenkaan ole koskaan ylittänyt neljääkymmentä prosenttia.

"Tasa-arvon toteutumiseen edustuksessa vaikuttaa ehdokasasettelun onnistuminen moninaisuuden näkökulmasta, äänestysaktiivisuus sekä pitkäjänteinen työ esimerkiksi koulutuksessa sukupuolistereotypioiden purkamiseksi." toteaa Tanen varapuheenjohtaja Bella Forsgrén.

Kaikkien kouluasteiden tasa-arvosuunnittelu ja tasa-arvon edistäminen on osa kuntien ydintehtäviä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan #tasaarvovaalit-kampanjaa voi seurata Twitterissä ja Facebookissa sekä Tanen verkkosivuilla.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kuntavaalitavoitteet: Kuntavaalit 2021 – Tane

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa ja toimii aktiivisesti sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden poistamiseksi.

Asiasanat: