Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuivat keskustelulla tavoitteista

Kunta-alan sopimusneuvotteluissa pääneuvotteluryhmän toinen kokous pidettiin Kuntatalolla keskiviikkona 12.2., jolloin keskusteltiin osapuolten neuvottelutavoitteista. Julkisen alan unioni JAU (Jyty ja JHL) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO antoivat KT Kuntatyönantajille yhteiset KVTES:iä ja TS:ää koskevat irtisanomisilmoitukset.

JAU ja JUKO antoivat yhteiset sopimustavoitteet ja Julkisen alan unioni JAU antoi vielä omat liitekohtaiset tavoitteensa. Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo antoi myös sopimustavoitteensa, jossa yhtenä tavoitteena oli KVTES:n liitteitä 3 ja 4 koskeva oma ns. sotesopimus. Vastavuoroisesti KT Kuntatyönantajat esitteli neuvottelutavoitteitaan.

Kaikki osapuolet ilmoittivat, että tavoitteita tullaan myöhemmin täydentämään. Tavoitteet koskivat mm. työaikaa, palkkausta, virka- ja työvapaita sekä henkilöstöedustajia. KT ilmoitti jälleen, että nykyiset työryhmät jatkavat työtään. Tavoitteita käsitellään yksityiskohtaisemmin alaryhmissä, joissa Jytyllä on oma edustus.

Pääneuvotteluryhmän puheenjohtajana toimii kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. Pääneuvotteluryhmässä Jytyä edustavat puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.

Kunta-alan neuvotteluissa sovitaan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista, joita noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Sopimusten piirissä on noin 421 000 viranhaltijaa ja työntekijää. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun.

Seuraava pääneuvotteluryhmän kokous pidetään perjantaina 28.2.

Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta:

Sopimusneuvottelut 2019-2020

Asiasanat: