Kouvolan henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos

Kouvolan kaupunginhallitus päätti 15.4.2019, että kaupunki käynnistää työvoiman vähentämistä koskevan yt-menettelyn, jolla tavoitellaan 4,0 miljoonan euron kustannussäästöjä (100 htv) vuoden 2020 loppuun mennessä.

Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti tarkastella organisaatio- ja palvelutasoja. Tavoitteen toteutumisen osalta päätettiin ottaa huomioon vuoden 2019 alusta alkaen toteutuneet henkilöstövähennykset. Tämän lisäksi Kouvolan kaupunginhallitus päätti tavoitella 60 henkilötyövuoden lisäsäästöjä vuoden 2021 loppuun mennessä eli yhteensä n. 6,5 miljoonan euron kustannussäästöjä.

Henkilöstömenojen vähentämisessä todettiin, että ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Kouvolan kaupungin palveluorganisaatioon tehtäviä muutoksia on käsitelty yhteistoimintamenettelyn aikana.

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2020 alusta voimaan tulevaa organisaatiota 10.6.2019. Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 ylätason organisaatiosta käsittäen toimialat ja palvelut. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena valtuusto päätti, että Kouvolan kaupungin organisaatiosta vähennetään henkilöstöä 111 henkilötyövuodella vuosina 2019–2020, millä saavutetaan noin 5,0 miljoonan euron kustannussäästöt.

Vähennykset toteutetaan pääasiassa eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä. Vakinaiseen henkilöstöön kohdistuu 66 henkilötyövuoden ja määräaikaiseen henkilöstöön 45 henkilötyövuoden vähennykset.

Alustavan tarkastelun mukaan eläkepoistumaa hyödyntämällä henkilöstöä voidaan vähentää vuonna 2021 yhteensä noin 16 henkilötyövuodella, millä saavutetaan noin 0,7 miljoonan euron säästöt. Vuoden 2021 osalta asiaa on tarkoitus tarkastella vielä myöhemmin.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään yhdeksän henkilöä. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä johto- ja esimiestehtäviin ja ne toteutetaan viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimus lain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.