Kirteko2030: Tulevaisuuden seurakuntien työ tehdään yhdessä

​Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelma on nyt Kirteko 2030 -hanke. Kirteko on työelämän kehittämisohjelma, jolla edistetään tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kirkon työpaikoilla.

Kirtekon avulla huolehditaan siitä, että kirkon työpaikoilla on valmiudet tunnistaa kehittämiskohteita, asettaa kehittämistavoitteita ja tehdä kehittämistyötä sekä käydä yhteistä vuoropuhelua kirkosta tulevaisuuden työpaikkana.

Kirteko tähtää siihen, että kirkon työpaikat ovat tulevaisuuden työpaikkoja, joiden toiminta on merkityksellistä ja vaikuttavaa ja joissa panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen ja työelämän laatuun.

Kirteko perustuu KirVESTES 2020–2022 allekirjoituspöytäkirjan työelämäryhmää koskevaan kirjaukseen. Ryhmän tehtävänä on sopimuskirjauksen mukaan tukea ja vauhdittaa seurakuntatyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia ja vahvistaa työn murroksessa niiden yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Se hyödyntää työssään kansallisen TYÖ2030-ohjelman tavoitteita ja toteutusta. Kirteko on saanut toiminnalleen rahoituksen TYÖ2030-ohjelmasta.

Verkkovalmennusta

Seurakuntien työyhteisöille on tämän vuoden loppuun asti tarjolla maksuton verkkovalmennus, jonka tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja. Se on tarkoitettu kaikille kirkon työntekijöille. Verkkototeutus mahdollistaa sen, että koulutus on kaikkien ulottuvilla ajasta, paikasta ja tehtävästä riippumatta.

Kirteko-tapaamisia

Kirteko-tapaamiset ovat kirkon työelämäasioihin keskittyvä yhteisen vuoropuhelun foorumi.

Loppusyksystä on tiedossa myös live-tapaaminen, Kirteko-gaala 29.10.2021.

Lue lisää: