Kirkon alan sovittelua jatkettiin torstaina 7.5.

Kirkon työehtokiistan sovittelua jatkettiin valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla torstaina 7. toukokuuta. Sovittelussa keskityttiin malleihin, joilla työnantajalle voitaisiin kompensoida kiky-työajanpidennysten poistaminen. Pitkästä ja keskustelevasta kokouksesta huolimatta neuvotteluissa
ei saavutettu lähentymistä.

Sopimusosapuolet ovat sitoutuneet pyrkimään sopimusratkaisuun toukokuun aikana. Valitettavasti aikatauluun vaikuttaa olennaisesti se, saadaanko työneuvostolta lausunto uuden työaikalain soveltamisalasta
toukokuun aikana. Osapuolet käyvät aktiivisesti neuvotteluja ja sovittelijan kanssa tavataan seuraavan kerran 26.5. kello 10.

Lisätietoja Jytyssä: työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Asiasanat: