Kansliapäälliköiltä virkamiesnäkemys Suomen mahdollisuuksista tulevalla hallituskaudella

Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat kirjoittaneet yhteisen näkemyksensä Suomen seuraavien vuosien avainhaasteista ja keskeisistä mahdollisuuksista tulevalla hallituskaudella. Maanantaina 28. tammikuuta julkistettu Mahdollisuudet Suomelle -asiakirja tarjoaa tietopohjaa ja laaja-alaisen virkamiesnäkemyksen kevään vaalikeskusteluihin ja hallitusohjelman valmisteluun.

Julkaisussa tunnistetaan keskeisiä muutosilmiöitä ja nimetään ratkaisukokonaisuuksia, jotka ovat merkittäviä tulevan hallituskauden aikana. Ilmiöitä ja ratkaisuja on peilattu kolmeen päämäärään, joiden tavoittelu yhdistää kaikkia ministeriöitä. Päämäärät ovat yhdenvertaisuuden edistäminen, kestävä kasvu sekä turvallinen ja vakaa yhteiskunta. Kokonaisuutena tavoitellaan yhteiskunnan kestävyyttä pitkällä aikavälillä ja katse on vaalikautta pidemmällä.

Kansliapäälliköiden keskeisin viesti on, että hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää merkittäviä uudistuksia 2020-luvulla. Asiakirjan tavoite on osaltaan tukea seuraavan hallituksen edellytyksiä erityisesti vaikeiden päätösten tekemiseen.

Lue lisää:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/kansliapaallikoilta-virkamiesnakemys-suomen-mahdollisuuksista-tulevalla-hallituskaudella