Kannanotto: Järjestäytyneet työntekijät turvaavat työelämää

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen totesi MTV:n uutisten kolumnissaan 28.2.2020 työmarkkinakoneen olevan epäkunnossa. Pentikäisen mukaan sopiminen on joustamatonta eikä nykyinen malli ota riittävästi huomioon työelämän muuttuvia tilanteita esimerkkinä mm. paikallisen sopimisen edistäminen.

Nykyisessä neuvottelujärjestelmässä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sopivat tasa-arvoisina neuvottelukumppaneina työelämän pelisäännöistä. Tämä järjestelmä mahdollistaa jo nyt työnantajan sopimaan paremmista työehdoista kuin mitä työehtosopimus määrittelee. Työehtosopimusjärjestelmän puuttuminen asettaisi työntekijät juridisesti heikompaan asemaan.

Ammattiliiton ulkopuolella olevat järjestäytymättömät työntekijät eivät ehkä ole ottaneet huomioon sitä, että voimassa olevat työsuhteen ehdot ovat ammattiliittojen pitkien neuvottelujen tulosta vuosien mittaan. Ammattiliittojen aikaansaannosta ovat mm. 5-päiväinen työviikko, perhevapaat sekä palkallinen vuosiloma ja sairausloma.

On hyvä muistaa, että työsuhteen ehdoissa työntekijöiden joustamista rajoittaa mm. se, että palkan on riitettävä elämiseen ja palkanalennukset mm. lomarahaleikkaus ja kiky-tunnit aiheuttavat taloudellista epävarmuutta. Taloudellinen epävarmuus heikentää tutkimusten mukaan ostovoimaa. Työnantajan yksipuolisella määräyksellä tapahtuvat joustot työajassa vaikuttavat negatiivisesti työntekijän jaksamiseen sekä aiheuttavat ongelmia perhe- ja työelämän yhteensovittamisessa (päiväkodit, koulut).

Ammattiliittoon kuulumattomat järjestäytymättömät työntekijät hyväksyvät hiljaisesti sen, että yhteisen sopimisen mallia ei edistetä. Mitä enemmän meitä järjestäytyneitä työntekijöitä työpaikoilla on, sitä paremmin voimme tasavertaisina neuvottelukumppaneina yhdessä työnantajan kanssa sopia työelämän joustavimmista pelisäännöistä. Näin työmarkkinakone pysyy toimintakykyisenä.

Yhteistyössä on valovoimaa!

Ann-Mari Lehtinen, pääluottamusmies, Jyty, PHHYKY
Mervi Tuominen, luottamusmies, Jyty, PHHYKY
Liisa Leskinen, luottamusmies, Jyty, PHHYKY
Eira Sällinen, luottamusmies, Jyty, PHHYKY
Pirjo Boman, puheenjohtaja, Jyty Lahti ry