Jytyn jäsentiedote Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluissa sekä Oulun kaupungilla työskenteleville jäsenille

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa työskentelevät Jytyn jäsenet menevät lakkoon yhdessä JHL:n jäsenten kanssa torstaina 24.9.2020 klo 05.00-24.00. Lakolla Jytyn ja JHL:n jäsenet yhdessä vastustavat Oulun kaupungin laajoja ulkoistamissuunnitelmia.

Oulu suunnittelee ulkoistamisia, jotka koskevat ainakin kaupungin ateria- ja puhtauspalveluja sekä ICT-palveluja. Liikkeenluovutuksilla kaupunki suunnittelee siirtävänsä noin 400 henkilöä pois palkkalistoiltaan. Ulkoistamiset heikentävät palkkausta ja muita työehtoja sekä voivat johtaa irtisanomisiin. Oulun suunnitelmat ovat häikäilemätöntä työehtoshoppailua.

Lakossa on mukana reilut 300 JHL:n ja Jytyn jäsentä. Lakko on rajattu niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lakko ei koske viranhaltijoita.

Lue lisää Jytyn mediatiedotteesta

Ketä Jytyn jäseniä lakko koskee?

Lakko koskee kaikkia Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa työskenteleviä Jytyn jäseniä. Lakko ei koske Oulun kaupungilla työskenteleviä Jytyn jäseniä. Lakko ei koske myöskään muita Oulun kaupungin omistamia yhtiöitä, joissa Jytyn jäsenet työskentelevät. Lakko on rajattu niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lakko ei koske viranhaltijoita.

Miten Jytyn jäsenet toimivat toisen liiton ilmoittaman lakon aikana?

Jytyn jäsenet pitäytyvät omissa työtehtävissään. Jytyn jäsenet eivät tee lakossa olevien muiden liittojen jäsenten töitä.

Toimet ennen lakkoa, sen aikana ja jälkeen

Mikäli sinulla on työvuorolistan mukaisesti työvuoro ennen lakkoa, työt tehdään normaalisti. Älä jätä tekemättä sinulle normaalisti kuuluvia töitä ennen lakkoa.

Lakko alkaa torstaina 24.9. kello 05.00 aamulla. Lakko koskee kaikkia niitä työvuoroja, jotka alkavat tuon ajankohdan jälkeen.  Älä mene lakon aikana työpaikalle, äläkä tee lakon aikana työvuoroja. Työnantajaan ei tarvitse lakon aikana olla missään yhteydessä.

Lakko päättyy torstaina 24.9. kello 24.00, joten töihin mennään seuraavaan tämän jälkeen alkavaan työvuoroon.

Miten haen lakkoavustusta? (koskee Jytyn jäseniä Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa)

Jytyn lakkoavustukseksi on päätetty 67 euroa lakkopäivää kohden.

Hae lakkoavustusta Jytyn lakkoavustushakemuksella. Täytä hakemus huolellisesti erityisesti henkilötunnuksen ja pankkitilin osalta. Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa.

• Liitto maksaa lakossa oleville jäsenilleen avustusta yhteneväisesti muiden liittojen kanssa.
• Avustuksesta 16 euroa on verotonta tuloa.
• Yli menevästä osuudesta peritään 35 prosentin ennakonpidätys (kaikilla sama).
• Avustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi seitsemää päivää ennen lakon alkamista.

Usein kysytyt kysymykset

Lue usein kysytyt kysymykset Jytyn nettisivuilta!

Seuraa Jytyn lakkotiedotusta nettisivuilla, sähköpostiviestein ja tekstiviestein!

Lisätietoja Jytyn jäsenille Oulun kaupungilla:

Jarmo Raappana
Alueasiamies, Jytyn Oulun toimipiste
puh. 0500 584 496, jarmo.raappana@jytyliitto.fi

Kim Ahonen
Jytyn pääluottamusmies Oulun kaupungilla
puh. 040 188 3402, kim.ahonen@ouka.fi