Jytyn jäsentiedote lakosta Oulun kaupungilla työskenteleville

Oulun kaupungilla työskentelevät Jytyn jäsenet aloittavat kolme päivää kestävään lakon yhdessä JHL:n jäsenten kanssa. Ammattiliittojen lakko alkaa keskiviikkona 30.9. klo 00.00 ja päättyy perjantaina 2.10. alkavan työvuoron loppuun. Lakolla Jytyn ja JHL:n jäsenet yhdessä vastustavat Oulun kaupungin laaja-alaisia ulkoistamissuunnitelmia, joita Oulun kaupunginhallitus on esittänyt ja joista kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään 5.10.

Lakko on rajattu niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, terveyttä tai omaisuutta. Lakko ei koske viranhaltijoita eikä työllistettyjä. Lakon ulkopuolelle on rajattu palo- ja pelastustoimi, ympärivuorokautinen hoito ja hoiva (ympärivuorokautinen päivähoito kuuluu lakon piiriin), omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat, Oulun Vesi, koronavastaanotot (Tuira, Kontinkangas, Oulunsalo ja Haukipudas), mielenterveystyön ja kehitysvammatyön tuettu asuminen sekä kotihoidon palvelut.

Oulun laajat ulkoistamissuunnitelmat koskevat ainakin Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluja, Oulun Digi -liikelaitoksen ICT-palveluja sekä Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluissa työskenteleviä koulusihteereitä. Näillä liikkeenluovutuksilla kaupunki haluaa siirtää noin 500 henkilöä pois palkkalistoiltaan. Uhkana on, että Oulun ulkoistamiset laajenevat entisestään ja näin kukaan ei voi olla varma oman työpaikan säilymisestä.

Toteutuessaan Oulun ulkoistamiset heikentäisivät työntekijöiden keskeisiä työehtoja, kuten palkkausta. Todennäköisesti ulkoistamiset johtaisivat myöhemmin muihin henkilöstösäästöihin, kuten henkilöstön irtisanomisiin. Oulun suunnitelmat ovat häikäilemätöntä työehtoshoppailua, jossa säästöt kohdistetaan suoraan henkilöstöön. Oulun kaupungilla ei ole kuitenkaan todellisuudessa mitään takeita siitä, että näillä toimilla saavutetaan todellisia säästöjä, vaan kustannukset vain nousevat ja palvelut heikkenevät.

Jyty puolustaa jäseniään menemällä lakkoon Oulun kaupungilla. Vain yhdessä kykenemme puolustamaan jäsenistömme oikeuksia. Emme ole valmiita leikkaamaan jo ennestään matalapalkkaisten työntekijöiden toimeentulosta ja työehdoista Oulussa. Jytyn jäsenet eivät hyväksy Oulun kaupungin työehtoshoppailua.

Lue lisää mediatiedotteesta

Ketä Jytyn jäseniä lakko koskee?

Lakko koskee Oulun kaupungilla työskenteleviä Jytyn jäseniä. Lakko on rajattu niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lakko ei koske viranhaltijoita eikä työllistettyjä. Lakon ulkopuolelle on rajattu palo- ja pelastustoimi, ympärivuorokautinen hoito ja hoiva (ympärivuorokautinen päivähoito kuuluu lakon piiriin), omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat, Oulun Vesi, koronavastaanotot (Tuira, Kontinkangas, Oulunsalo ja Haukipudas), mielenterveystyön ja kehitysvammatyön tuettu asuminen sekä kotihoidon palvelut.

Toimet ja ohjeet ennen lakkoa, sen aikana ja jälkeen

Mikäli sinulla on työvuorolistan mukaisesti työvuoro ennen lakkoa, työt tehdään normaalisti. Älä jätä tekemättä sinulle normaalisti kuuluvia töitä ennen lakkoa.

Lakko alkaa keskiviikkona 30.9. kello 00.00. Lakko koskee kaikkia niitä työvuoroja, jotka alkavat tuon ajankohdan jälkeen.  Älä mene lakon aikana työpaikalle, äläkä tee lakon aikana työvuoroja. Työnantajaan ei tarvitse lakon aikana olla missään yhteydessä.

Työnantaja ei saa painostaa sinua sen vuoksi, että olet ammattiliiton jäsen. Lakko on perusoikeus, johon sinulla on oikeus osallistua. Sinulle ei voi tulla asiasta seuraamuksia. Lakko työtaisteluna on aina liiton ja työnantajan välinen asia. Voit reilusti ja rohkeasti keskustelussa todeta, että noudatat liiton järjestöpäätöstä. Ota heti yhteys Jytyn luottamusmieheen, aluetoimistoon tai työsuhdeneuvontaan, jos koet painostusta tai uhkaavia tilanteita. Yhteystiedot löydät tämän jäsenkirjeen lopusta.

Lakko päättyy perjantaina 2.10. alkavan työvuoron loppuun. Mene töihin seuraavaan alkavaan työvuoroon, joka voi olla aikaisintaan lauantaina 3.10. alkava työvuoro.

Miten Jytyn jäsenet toimivat toisen liiton ilmoittaman lakon aikana?

Jytyn jäsenet pitäytyvät omissa työtehtävissään ja eivät tee lakossa olevien muiden liittojen jäsenten töitä.

Miten haen lakkoavustusta? (Jytyn jäsenet Oulun kaupungilla)

Jytyn lakkoavustus on 85 euroa lakkopäivää kohden.

Hae lakkoavustusta lakon jälkeen Jytyn lakkoavustushakemuksella. Täytä hakemus huolellisesti erityisesti henkilötunnuksen ja pankkitilin osalta. Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa.

Lakkoavustushakemus tulee lähettää viimeistään maanantaina 12.10.2020 kello 15.00 mennessä. Lakkoavustus maksetaan viimeistään perjantaina 23.10.2020.

• Liitto maksaa lakossa oleville jäsenilleen avustusta yhteneväisesti muiden liittojen kanssa.

• Avustuksesta 16 euroa on verotonta tuloa.

• Yli menevästä osuudesta peritään 35 prosentin ennakonpidätys (kaikilla sama).

• Avustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi seitsemää päivää ennen lakon alkamista.

Usein kysytyt kysymykset lakosta Jytyn jäsenille Oulun kaupungilla

Lue usein kysytyt kysymykset Jytyn nettisivuilta!

Seuraa Jytyn lakkotiedotusta nettisivuilla, sähköpostiviestein ja tekstiviestein!

Lisätietoja Jytyn jäsenille Oulun kaupungilla:

Jarmo Raappana
Alueasiamies, Jytyn Oulun toimipiste
puh. 0500 584 496, jarmo.raappana@jytyliitto.fi

Kim Ahonen
Jytyn pääluottamusmies Oulun kaupungilla
puh. 040 188 3402, kim.ahonen@ouka.fi

Jytyn luottamusmiehet Oulun kaupungilla:
https://www.jytyoulu.fi/yhteystiedot/luottamusmiehet-2019-2020/oulun-kaupunki/

Jytyn Oulun ja Rovaniemen aluetoimistot:
https://jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx

Jytyn edunvalvontaosaston työsuhdeneuvonta sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.