Jytyn jäsenkirje neuvonta-alalle 27.2.2020

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry aloittaa neuvonta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon perjantaina 28.2.2020 kello 06:00 alkaen. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi.

Jyty on päättänyt jäseniään koskevasta ylityö-, vuoronvaihto- ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellosta neuvonta-alan runkosopimuksen, Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n työehtosopimusten piirissä. Kielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä em. sopimusaloilla. Vastaavan päätöksen ovat tehneet omien jäsentensä osalta myös Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL.

Työtaistelutoimilla pyritään vauhdittamaan sopimusneuvotteluja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa. Neuvonta-alan työehtosopimukset päättyivät 31.12.2019 ja ala on ollut siitä lähtien sopimuksettomassa tilassa. Neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien ja neuvottelukertoja on takana jo yli kymmenen. Suurimpana ongelmana on ns. kiky-tuntien poistaminen ja työnantajapuolen niistä vaatimat täysin kohtuuttomat sopimusheikennykset.

Ylityökielto on sopimuksettomassa tilassa laillinen työtaistelutoimenpide eikä sen noudattamisesta aiheudu yksittäiselle jäsenelle seuraamuksia.

Kiellon aikana Jytyn jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä sovi ainakaan työnantajan tarpeesta johtuvasta työvuorojen vaihtamisesta. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Vapaa-aikana työasioissa matkustaminen on myös kielletty. Kaikki työt, mukaan lukien työasioissa matkustaminen, tulee tehdä säännöllisen työajan puitteissa.

Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa lisä- tai ylityönä.

Hätätyö jää ylityökiellon ulkopuolelle. Sen edellytykset on kuitenkin määritelty työaikalaissa eikä niiden täyttyminen neuvonta-alalla ole todennäköistä.

Neuvotteluiden edistymisestä tiedotetaan Jytyn internetsivulla: Sopimusneuvottelut 2019-2020.

Tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja jäsenille antavat Jytyn omat luottamusmiehet,alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.

Lisätietoja neuvottelijoilta:

  • Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies (veli.vahamaki@jytyliitto.fi)
  • Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies (anniina.kannelsuo@jytyliitto.fi)