Jyty on irtisanonut Yleissopimuksen

​Ammattiliitto Jyty on irtisanonut 24.11.2021 Yleissopimuksen. Yleissopimuksessa neuvotteluosapuolina ovat Jyty ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry. Tämän työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2022.

Neuvottelut uudesta sopimuksesta aloitetaan 14.12.2021. Neuvottelujen pääpaino uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi ajoittuu tammikuulle 2022 ja niitä jatketaan niin kauan, että alalle saadaan uusi sopimus.

Yleissopimusta noudatetaan erilaisissa järjestöissä ja säätiöissä, kuten esimerkiksi Vesaisten keskusliitossa, UKK-instituutissa, elokuvasäätiössä, Suomen Pakolaisavussa ja nuorisoseurajärjestöissä.

Työehtosopimuksen soveltamisala on hyvin laaja. Työntekijöiden ammattinimikkeinä ovat mm. erilaiset hallinto- ja sihteerityön nimikkeet sekä suunnittelijat.

Lisätietoja Jytyssä:

Päivi Salin, työmarkkina-asiamies
paivi.salin@jytyliitto.fi