Jyty mukana kansalaisaloitteessa varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä

Varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä on tehty kansalaisaloite, jonka tavoitteena on taata laadukas pedagogiikka sekä rauhallinen ja turvallinen arki varhaiskasvatukseen. Lakialoitteella haluamme turvata, että jokaisessa päiväkodissa ja lapsiryhmässä on riittävä ja lakisääteinen määrä kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstöä läsnä päivittäin.

Vain yllättävän ja äkillisen henkilöstön poissaolon johdosta voisi suhdeluvuista poiketa enintään yhden päivän ajan, kunnes riittävät toimenpiteet on tehty. Suhdelukuja tulee tarkastella aina ryhmätasolla ja jokaisen yli kolmivuotiaan lapsen kohdalla tulee noudattaa samaa suhdelukua varhaiskasvatuksen osallistumisen määrästä riippumatta. Nyt oikeudesta poiketa lapsi-aikuinen suhdeluvusta on säädetty niin epämääräisesti, että valvova viranomainen on joutunut toistuvasti puuttumaan ja ohjeistamaan suhdelukujen soveltamisessa.

Linkki kansalaisaloite-sivulle: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4132

Seuraa kansalaisaloitetta myös sosiaalisessa mediassa:
Nettisivut: https://suhdeluvut.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/suhdeluvut/
Instagram: https://www.instagram.com/suhdeluvut/
Twitter: https://twitter.com/suhdeluvut