Hallitusohjelma tuo kunnille uusia tehtäviä – Kuntaliitto laski alustavat hintalaput

Tuore hallitusohjelma toi sekä hyviä että huonoja uutisia kunnille. Tässä vaiheessa näyttää, että kuntien menot kasvavat pelkästään uusien hallitusohjelmakirjausten myötä noin 650-700 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ensitietojen perusteella vajausta hallitusohjelmassa esitettyihin kustannusarvioihin on noin 250 miljoonaa euroa.

Kuntatalouden kannalta positiivista on pitäytyminen aiemmissa kehyslinjauksissa, jotka palauttavat kuntiin vajaat miljardi euroa. Valtionosuudet kasvavat muun muassa kilpailukykysopimukseen liittyvien vähennysten ja indeksitarkastusten päättymisen vuoksi.

Kuntataloudessa on kuitenkin toinen miljardin euron tasapainottamisurakka, jolla vastataan ikäsidonnaisten menojen ja investointien kasvuun.
Lisätaakkaa valtiolle aiheuttaa uusien tehtävien tuomien kustannusten kompensointi. Valtio on luvannut kompensoida uudet tehtävät täysimääräisesti kuntien valtionosuuksia korottamalla tai poistamalla muita tehtäviä tai velvoitteita.

Uusien tehtävien kustannuksia ei kuitenkaan ole vielä selvitetty. Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät uudet tehtävät, esimerkiksi vanhusten hoivan hoitajamitoitus, hoitotakuun kiristäminen ja tuhat uutta lääkäriä, maksaisivat kunnille noin 450 miljoonaa euroa. Tämä on noin 180 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitusohjelmassa on arvioitu.

Osaamiseen ja sivistykseen liittyvät tehtävät, muun muassa oppivelvollisuusiän nostaminen, lukiokoulutuksen yksikköhinnan nostaminen ja subjektiivinen varhaiskasvatus, maksaisivat hallitusohjelman arvion mukaan noin 201,5 miljoonaa. Lopulliset kustannukset riippuvat toteutustavasta.

Työllisyyspalvelujen järjestäminen kunnille

Kuntien näkökulmasta positiivista kehitystä tapahtuu etenkin työllisyyspalveluissa ja liikenneinfrassa. Hallitusohjelma lupaa, että kunnat saavat vahvemman roolin työllisyyspalvelujen järjestämisessä. Kunnat voivat jatkossa järjestää ja toteuttaa työllisyyspalveluja itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Perusväylänpitoon on Kuntaliiton ja kuntien toiveiden mukaisesti tulossa vuosittainen 300 miljoonan euron tasokorotus. Myös Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksia jatketaan, laajennetaan uusille seuduille ja niiden pitkäjänteisyyttä lisätään.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on hallitusohjelmassa päätetty koota kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Kuntaliitto toivoo, että kuntia kuullaan riittävästi muutoksen edetessä ja että sote-uudistukseen liittyvä rahoitusvalmistelu aloitetaan välittömästi.

Lue lisää:
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntaliiton%20arviot%20hallitusohjelman%20vaikutuksista%20kuntiin.pdf