Hallitus peruutti esityksensä liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

​Hallitus on peruuttanut eduskunnalle 25. maaliskuuta antamansa lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Hallitus ilmoitti eduskunnalle kirjelmällä peruuttamisesta keskiviikkoiltana 31. maaliskuuta. Esitys annettiin perustuslain 23 §:n mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa.

Perustuslakivaliokunta antoi 31. maaliskuuta hallituksen esityksestä lausunnon (PeVL 12/2021 vp). Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan, että hallituksen esityksen tavoitteita voidaan pitää erittäin painavina. Valiokunnan mielestä hallituksen esityksessä valittu perusratkaisu kieltää liikkuminen lähtökohtaisesti kokonaan on kuitenkin hallituksen esityksessä sille esitetyt epidemiologiset perustelut huomioiden oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastainen, eikä sitä voi pitää perustuslain 23 §:n tarkoittamalla tavalla välttämättömänä.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt välttämättömänä ja hyvään lainsäädäntötapaan kuuluvana, että etenkin silloin, kun laajakantoiseen hallituksen esitykseen esitetään tehtäviksi hyvin merkittäviä ja esityksen perusratkaisuihin olennaisesti vaikuttavia muutoksia, asian valmistelu osoitetaan valtioneuvoston tehtäväksi.

Lisää aiheesta:


Lue lisää perustuslakiovaliokunnan lausunnosta (eduskunta.fi):