Hallitus käsitteli toimenpiteitä muuntoviruksen leviämisen estämiseksi

​Hallitus käsitteli neuvottelussaan keskiviikkona 13. tammikuuta toimia koronavirusmuunnoksen leviämisen ja epidemian kiihtymisen estämiseksi.
Hallitus päätti, että sisäministeriö valmistelee esityksen rajaliikenteen tiukentamiseksi muuntoviruksen leviämisen estämiseksi, nykyisen lainsäädännön ja sen valtioneuvostolle antamien päätösvaltuuksien puitteissa. Lisäksi linjattiin, että ulkoministeriö valmistelee matkustussuositusten päivittämistä.

Hallitus katsoo myös, että kuntien ja alueiden on syytä jatkaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä esitettyjä rajoitustoimia. Erittäin tärkeää on, että leviämisvaiheen toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti kaikilla leviämisvaiheen alueilla.
Tämän lisäksi STM ja muut ministeriöt valmistelevat esityksen muista tarvittavista lisätoimenpiteistä muuntoviruksen leviämisen estämiseksi hallituksen ensi viikon neuvotteluihin.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta: