Hallitus esittää työttömyysturvalain väliaikaisia poikkeuksia jatkettavaksi 31.3.2021 asti

Hallitus esittää, että osaa vuoden 2020 loppuun voimassa olevista työttömyysturvan poikkeussäännöksistä jatkettaisiin maaliskuun 2021 loppuun.

Tavoitteena on turvata palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan koronavirusepidemian taloudellisten vaikutusten johdosta. Myös työn vastaanottamista ja työvoiman alueellisen liikkuvuuden tukemista jatkettaisiin esitetyillä lakimuutoksilla.

Omavastuupäiviä, työssäoloehtoa ja enimmäisaikaa koskevia poikkeuksia ei esitetä jatkettavaksi, joten ne päättyvät vuoden vaihteessa. Vuoden vaihteen jälkeen työttömyyden alun omavastuuajalta ei enää makseta työttömyysetuutta, työssäoloehdon täyttämiseen vaaditaan tavanomaiset 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa taas kulua.

Etuushakemusten käsittelyn kevennystä esitetään jatkettavaksi

Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovellettaisi ennen 1.4.2021. Myös yritystulojen sovittelua yrittäjän omaan ilmoitukseen perustuen jatkettaisiin.

Työttömyysetuutta voitaisiin myös jatkossa maksaa laajennetusti ennakkona

Työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta tavanomaisen kahden kuukauden sijaan.

Työttömyysturvan suojaosan korotusta jatkettaisiin

Työttömyysetuuden suojaosan korotusta jatkettaisiin 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa (279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana) maaliskuun 2021 loppuun.

Liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytys pysyisi lyhennettynä

Liikkuvuusavustusta voitaisiin edelleen väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työsuhteen alkaessa ylittäisi kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa myös, jos henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 31.3.2021 asti.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta: