Eksote päätti henkilöstövähennyksistä

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin hallitus hyväksyi 26.2. työnantajan Eksoten henkilöstöä koskevan yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toimenpiteiden ja henkilöstövaikutusten kokonaissuunnitelmasta. 

Yt-neuvottelujen tuloksena Eksoten henkilöstön vähentämistarve kohdistuu enintään 69 henkilöön, joista noin 29 henkilölle pystytään tarjoamaan heti uutta työtä tai virkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan 40 henkilölle ei vielä tässä vaiheessa pystytä tarjoamaan uutta työtä. Suunnitelma tarkentuu täytäntöönpanon yhteydessä. 

Ennen irtisanomista kartoitetaan eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin. 

Irtisanomisten toteuttaminen aloitetaan maaliskuun alussa niin, että kaikki irtisanomiset on toteutettu yhden kuukauden kuluessa siitä, kun työnantajan päätös on annettu tiedoksi

Eksoten yhteistoimintaneuvotteluja käyneelle yhteistoimintaryhmälle.