Ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä kääntynyt laskuun, yleissihteereistä ylitarjontaa


Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä ei enää kasva. Työvoimapulasta kärsii enää 52 ammattia, kun keväällä pula-ammatteja oli 54. Vuotta aiemmin pula-ammatteja oli 48. Työvoiman ylitarjonta-ammattien top 15 -listalla muutokset ovat viime aikoina olleet vähäisiä. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleisesti yleissihteerin ammatissa. Ylitarjonta-aloilla on edelleen paljon luovan työn ammatteja, mm. eri alojen tuotesuunnittelijoita sekä kaupallisen ja yleisen viestinnän ammatteja.

Tiedot löytyvät työ- ja elinkenoministeriön 27.9.2019 julkaisemasta Ammattibarometrista, joka perustuu TE-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2019. Katso ammattibarometriarviot osoitteesta www.ammattibarometri.fi jopa seutukuntatasolla. Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2020.

Ylitarjonta-ammatteja 21

Työvoiman ylitarjonta on pitkään vähentynyt ja nyt ylitarjonta-ammattien väheneminen näyttää loppuvan. Syyskuun 2019 arvioinnissa ylitarjonta-ammatteja oli 21. Keväällä ylitarjonta-ammattien määrä oli sama. Vuotta aikaisemmin ylitarjonta-ammatteja oli 29.

Suurta pulaa osaavasta työvoimasta on laajalti sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, lastentarhanopettajien, toimisto- ja laitossiivoojien sekä puheterapeuttien ammateissa. Lähitulevaisuuden tilanteesta TE-toimistot arvioivat, että rekrytointitarpeet kasvavat edelleen mm. siivoojien, kotiapulaisten, lähihoitajien, sovellussuunnittelijoiden ja lastentarhanopettajien ammateissa. Aiemmin pulaa on ollut yleisesti puheterapeuteista ja siivoojista.

Terveys- ja sosiaalialan ammattien osuus pula-ammattien top-15 listalla on kasvussa. Puolet pula-ammattien kärkipäässä olevista on terveys- ja sosiaalialalta. Sosiaali- ja terveysalan ammattien lisäksi pulaa työvoimasta on useissa palvelu- ja opetusalan ammateissa. Uusina ammatteina top-15 listalle ovat nousseet erityisopettajat ja psykologit.


Asiasanat: