Ammattialaryhmien uudet jäsenet valittu – katso ryhmien esittelyt!

Nainen istuu tietokoneen ääressä kuulokkeet korvillaan.

​Ammattiliitto Jytyn uudet ammattialaryhmät on valittu vuosille 2022–2023. Uusissa ammattialaryhmissä on jytyläisiä asiantuntijajäseniä kasvatuksen ja koulutuksen alalta, kirjastoalalta, nuoriso- ja järjestötyöstä, sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työstä sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Jokaiseen ammattialaryhmään kuuluu 4–10 jytyläistä asiantuntijajäsentä ja liiton henkilöstöstä valittu koordinaattoripari, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Ryhmiin kuuluu myös liiton henkilöstöä järjestö-, koulutus-, edunvalvonta- ja viestintäosastoilta. Ammattialaryhmä kokoustaa säännöllisesti teams-yhteydellä sekä kokoontuu kerran vuodessa kasvokkain.

Esittelemme tässä tekstissä ammattialaryhmien jäsenet kuvien kanssa. Samalla kysyimme muutaman kysymyksen, johon ammattialaryhmien jäsenet vastaavat:
1) Nimi, ammatti, työpaikka ja Jytyn jäsenyhdistys
2) Miksi lähdit mukaan ammattialaryhmän toimintaan?
3) Mitä odotat ammattialaryhmän toiminnalta?
4) Miten haluaisit kehittää omaa ammattialaa ryhmässä?

Kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmä:

Anu Aaltonen

Varhaiskasvatuksen opettaja Espoon kaupungilla, Jyty Espoo ry

Lähdin mukaan ammattialatoimintaan saadakseni vaikuttaa sosionomin (AMK) toimenkuvaan varhaiskasvatuksessa. Odotan, että saadaan alan palkkausta parannettua. Sosionomi koulutuksen omaavan toimenkuva varhaiskasvatuksessa on murroksessa. Haluan vaikuttaa sosionomin vastuuseen, palkkaukseen ja toimenkuvaan. Haluaisin edistää sitä, että sosionomi nähdään korkeakoulutettuna asiantuntijana varhaiskasvatuksessa.

Marika Etelämäki

Lastenhoitaja Lastentalo Mukulax Oy:ssä Turussa, Jyty Lounais-Suomi ry

Halusin mukaan uteliaisuudesta ja tilaisuudesta oppia uutta. Päiväkoti on edelleen yli 20 vuoden jälkeenkin itselleni tärkeä ja rakas työpaikka ja haluan olla mukana miettimässä, miten ala saataisiin houkuttelevammaksi nuoremmalle sukupolvelle. Odotan, että saamme äänemme kuuluville ja pääsemme kertomaan, mitä on tämän päivän arki päiväkodissa. Odotan, että pääsee ideoimaan uusia ja mahtavia koulutustilaisuuksia sekä lähi- että webinaarimuodossa.

Marika Keränen

Koulunkäynninohjaaja Yli-Iin yhtenäiskoulussa, Jyty Iin seutu ry

Haluan lisätä koulunkäynninohjaajien työn arvostusta ja työn merkityksellisyyttä sekä korjata ammattikuntamme epäkohtia. Odotan, että saisimme ammattikuntamme ääntä kuuluviin ja suunniteltua hyviä webinaareja jytyläisille. Lisäksi haluan olla mukana tekemässä mielenkiintoisia ja keskustelua herätteleviä juttuja sekä mielipidekirjoituksia. Suomeen pitäisi vihdoin saada koulunkäynninohjaajan ammattinimike. Jotain pitäisi tehdä myös koulunkäynninohjaajien kurinpito-oikeuksiin ja palkkaukseen. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus tehdä 100 % työaikaa. Kesäkeskeytysten sijaan pitäisi olla mahdollista tehdä muuta työtä, kuten toimia varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Sari Irmasto

Lastenhoitaja Päiväkoti Neulasessa Helsingin kaupungilla,  Jyty Metropoli ry

Halusin mukaan kehittämään ja ideoimaan ammattialatoimintaa sekä kuulemaan, mitä muilla on meneillään. Odotan aktiivista keskustelua, yhteistä pohdintaa ja ideointia sekä saada hieman uusia tuulia ja uudistaa vanhentuneita käytäntöjä.

Kirsi Jaakkola

Sosiaaliohjaaja Helsingin kaupungilla, Jyty Metropoli ry

Jani-Pekka Kajan

Kouluohjaaja Seminaarin koulussa Hämeenlinnassa, Jyty Hämeenlinna ry

Lähdin mukaan kiinnostuksesta oman alan kehittämiseen ja alan arvostuksen kasvattamiseen sekä uteliaisuudesta ammattialaryhmätoimintaa kohtaan. Odotan vaikutusmahdollisuutta omaan alaan ja työhön. Haluan päästä vaihtamaan ajatuksia ja pohtimaan yhdessä ratkaisuja alan ongelmakohtiin. Haluaisin lisätä koulunkäynninohjaajien työn tunnettavuutta ja arvostusta. Näen alamme kehittämisen hyvin tärkeänä, kun mietimme vastauksia koulumaailmaan kasvaviin haasteisiin.

Katri Konsteri

Koulunkäynninohjaaja Seinäjoen kaupungilla, Jyty Seinäjoki ry

Haluan vaikuttaa omaa ammattiani koskeviin asioihin valtakunnallisesti ja koen, että minulla on työkokemuksen kautta näkemystä ammatin eri osa-alueista. Odotan innolla mukavia tapaamisia ja yhdessä tekemistä ryhmän kanssa. Haluan kohottaa koulunkäynninohjaajien arvostusta ja ammattiylpeyttä.

Liiton työntekijät ryhmässä:

Maija Kuittinen, ryhmän koordinaattori, alueasiamies, Ammattiliitto Jyty
Maria Sparv, ryhmän koordinaattori, alueasiamies, Ammattiliitto Jyty

Jonna Borgström, työmarkkinatutkija, Ammattiliitto Jyty
Tomi Engström, koulutusasiantuntija, Ammattiliitto Jyty
Pekka Laukkanen, suunnittelija, Ammattiliitto Jyty
Milja Pertola, työmarkkinalakimies, Ammattiliitto Jyty
Sanna Pyysalo, viestintäasiantuntija, Ammattiliitto Jyty

Kirjastoalan ammattialaryhmä:

Kalle Kivinen

Erikoiskirjastovirkailija Helsingin kaupunginkirjastossa, Jyty Metropoli ry

Lähdin mukaan kehittyäkseni työssäni ja laajentamalla tietoisuuttani alamme tilanteesta maamme eri kolkissa. Odotan verkostoitumista, impulsseja kollegoilta ja antoisia hetkiä yhdessä. Kehitetään ammattialaa rautaisella otteella ja huumorilla.

Tommi Koivula

Kirjastovirkailija Espoon kaupunginkirjastossa, Jyty Espoon seutu ry

Luottamusmiehenä toimiessani heräsi laaja mielenkiinto lähteä kehittämään kirjastoalan arvostusta. Kirjastoala on alipalkattu suhteessa vaadittuun koulutustasoon. Samalla ammattiala on muuttunut monipuolisemmaksi. Etsin uusia haasteita, verkostoitumista ja tietoa muiden alalla toimivien arjesta kirjastoissa ympäri Suomea. Haluan tuoda omaa ammattialaa näkyvämmäksi ja samalla lisätä sen arvostusta.

Iivari Koutonen

Kirjastovirkailija Utsjoen kunnankirjastossa, Tenonlaakson Jyty ry

Anja Kähönen

Kirjastovirkailija Järvenpään kaupunginkirjastossa, Jyty Keski-Uusimaa ry

Olen pitkään ollut Jytyn jäsen ja aktiivitoiminnassakin mukana monia vuosia, nyt halusin uutta näkökulmaa ammattiyhdistystoimintaan. Odotan uusia ihmisiä ja kivoja kohtaamisia. Haluan yhdessä muiden kanssa katsoa tulevaisuuteen ja aktivoida muitakin.

Antti Pajala

Tietopalveluvirkailija Helsingin kaupunginkirjastossa, Jyty Metropoli ry

Halukkuudestani ryhmän toimintaan kysyttiin, ja olin kiinnostunut näkemään, mitä ammattialatoiminta on. Olen ollut mukana jo pitkään, ja toivon, että saisin tuotua jotain laajempaa näkemystä muille ryhmän jäsenille. Pääluottamusmiehenä toivon kuulevani kirjastojen arkisista asioista ja kuinka ongelmia ratkotaan erilaisissa ympäristöissä. Haluaisin, että kirjasto pystyy kehittämään palvelujaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ihmisten muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Susanna Partanen

Erikoiskirjastovirkailija Lahden kaupunginkirjastossa, Jyty Lahti ry

Kirjastoala muuttuu koko ajan, ja halusin tätä kautta olla mukana alaa kehittämässä. On myöskin mielenkiintoista kuulla, ja välittää eteenpäin tietoa siitä, mitä eri puolilla Suomea kirjastoalalla tapahtuu. Uusiin ihmisiin on aina mukava tutustua. Odotan mahdollisuutta olla mukana suunnittelemassa koulutuksia, sekä tuomassa esiin kirjaston merkitystä. Kirjaston henkilökunnalta vaaditaan nykyään todella monenlaista osaamista. Erilaiset ammattialaan liittyvät koulutukset ovat mielestäni tärkeitä. Samoin kirjastoalan ja palveluiden tunnetuksi tekeminen.

Eija Vainio

Kirjastovirkailija Asikkalan kirjastossa, Jyty Asikkala ry

Sirpa Warteva

Kirjastonhoitaja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Jyty Jyväskylä ry

Liityin ryhmään, koska haluan olla mukana kirjastoalaa koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa. Ryhmässä toivon  pääseväni verkostoitumaan eri kirjastosektoreilla työskentelevien kollegojen kanssa. Aion hyödyntää ryhmässä omaa pitkää kirjastokokemusta ja toivottavasti saan uusia ideoita oman työhöni kehittämiseksi. Haluan edistää kirjastoalan näkyvyyttä ja arvostusta sekä  palkkausta.

Liiton työntekijät ryhmässä:

Sonja Rapo, ryhmän koordinaattori, alueasiamies, Ammattiliitto Jyty
Jarmo Raappana, ryhmän koordinaattori, alueasiamies, Ammattiliitto Jyty

Jonna Borgström, työmarkkinatutkija, Ammattiliitto Jyty
Pekka Laukkanen, suunnittelija, Ammattiliitto Jyty
Rosa Marttila, työmarkkinalakimies, Ammattiliitto Jyty
Sanna Pyysalo, viestintäasiantuntija, Ammattiliitto Jyty

Nuoriso- ja järjestötyön ammattialaryhmä:

Sanna Arminen

Nuoriso-ohjaaja Imatran kaupungilla, Jyty Imatra ry

Haluan olla vaikuttamassa ammattialani tulevaisuuteen ja tehdä tärkeää työtä näkyväksi. Odotan yhteisöllistä ideointia, vaikuttavia ulostuloja ja uusia näkökulmia omaan työhön. Haluan tehdä työtä näkyväksi, parantaa työoloja sekä alan arvostusta.

Joni Heikkinen

Järjestökoordinaattori Suomen Partiolaisissa, Style ry

Minua kiinnostaa ammattialaani koskevat asiat sekä niiden kehittäminen. Odotan uteliasta työotetta, jolla vahvistetaan koko nuoriso- ja järjestötyötä. Haluan kannustaa kouluttautumaan sekä kasvattamaan omaa osaamista monipuolisesti.

Kati Koskinen

Nuorisotyöntekijä Kaarinan kaupungilla, V-S Jyty ry

Haluan kehittää nuoriso- ja järjestötyön ammattialaa ja edistää sen tunnettavuutta. Haluan olla mukana järjestämässä alan tekijöille yhteisiä merkityksellisiä kohtaamisia. Odotan mielenkiintoisia keskusteluita, pontevia mielipidekirjoituksia ja hauskaa yhdessäoloa. Ammattialaryhmän pitäisi vaikuttaa nuorisotyön lakisääteisyyteen niin, että kaupungit oikeasti velvoitettaisiin panostamaan mm. nuorisotyön resursseihin.

Leevi Kotilainen

Etsivä nuorisotyöntekijä Pieksämäen kaupungilla, Jyty Pieksämäki ry

Meillä edellinen työntekijä oli ollut mukana ammattialaryhmässä ja se koettiin hyödylliseksi verkostoksi, joten halusin mukaan tuomaan oman työni näkökulmaa. Odotan yhteisiä tapahtumia, sekä keskusteluja meidän ammattialaryhmäämme kohdistuvista haasteista ja vahvuuksista. Otetaan kuppi mokkaa, tarkastellaan ilmiöitä valtakunnalliselta tasolta ja nostetaan tärkeitä asioita esille sekä ollaan valmiita tuomaan meidän ääntämme kuuluviin.

Juuso Lindberg

Nuoriso-ohjaaja Myrskylän kunnassa, Askolan ja Ympäristökuntien JYTY ry

Olen persoonaltani tekijä ja utelias ihminen. Koen, että minulla on annettavaa nuoriso- ja järjestötyön kehittämisessä Suomessa. Olen harrastanut partiota jo yli 17 vuotta ja sen kautta järjestötyö on tullut tärkeäksi osaksi elämää. Nuorisotyötä olen tehnyt ammatikseni jo lähes 6 vuotta ja voinen sanoa, että tämä on ala, jossa haluan työskennellä. Jotta alalla viihtyy, täytyy tehdä sen eteen, että pääsee pääkallopaikalle kehittämään sitä. Odotan uusia tuttavuuksia, uusia aluevaltauksia ja uusia toimintatapoja kehittää ja tehdä nuorisotyötä niin ammatillisesti kuin vapaaehtoisesti. Odotan myös uuden tietotaidon karttumista. Kehittäisin yhteistyötä, parantaisin nuorisotyön näkyvyyttä ja tärkeyttä entisestään.

Sini Rautiainen

Etsivä nuorisotyöntekijä Espoon kaupungilla, Jyty Espoon Seutu ry

Minua kiinnostaa vaikuttaminen ja yhdessä tekeminen. Odotan uusia näkökulmia ja mahdollisuutta päästä kehittämään. Haluan tuoda esille nuorisotyön eri muotoja.

Laura Vuola

Toiminnanjohtaja Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistyksessä, 4H-toimihenkilöliitto 4H-THL ry

Haluan kehittää omaa ammattialaani sekä verkostoitua. Odotan, että pääsemme järjestämään hyviä koulutuksia ja tilaisuuksia jytyläisille nuoriso- ja järjestötyön tekijöille. Lisäksi haluan nostaa nuoriso- ja järjestötyön roolia Jytyssä. Haluan olla mukana nostamassa koko alan arvostusta.

Liiton työntekijät ryhmässä:

Jani Loponen, ryhmän koordinaattori, alueasiamies, Ammattiliitto Jyty
Outi Mikkola, ryhmän koordinaattori, järjestöasiamies, Ammattiliitto Jyty

Pekka Laukkanen, suunnittelija, Ammattiliitto Jyty
Sanna Pyysalo, viestintäasiantuntija, Ammattiliitto Jyty
Viivi Vidgren, työmarkkinalakimies, Ammattiliitto Jyty
Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies, Ammattiliitto Jyty

Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työn ammattialaryhmä:

Veli Anttila

Sovellusasiantuntija Sarastia Oy:ssä, Jyty Hämeenlinna ry

Innostuin heti, kun luin lehdestä mahdollisuudesta hakea ammattialaryhmään. Toivon, että pitkähkön työuran tuomia havaintoja voisi saattaa muiden käyttöön. Toivon ryhmältä hyviä keskusteluja ja rakentavia kannanottoja. Myönnän olevani melko huonosti kartalla siitä, mitä ryhmä on aiemmin tehnyt. Osaamisemme arvostusta voisi yrittää kohentaa.

Varpu Autere

Yhteyssihteeri Jyväskylän kaupungilla, Jyty Jyväskylä ry

Odotan uuden oppimista, ammatillista kehittymistä, osaamisen karttumista, hyvän verkoston syntymistä sekä kokemustenvaihtoa arjen työstä. Lisäksi minua kiinnostaa ammatillinen vaikuttaminen ja kuinka voimme vaikuttaa lainsäädäntöön. Sihteerin työn vaativuutta, monipuolisuutta ja tarpeellisuutta tulisi tehdä enemmän näkyväksi ja sen arvostusta pitäisi saada kohotettua. Kehittämisaiheita voisivat olla myös sihteerin työ tulevaisuudessa sekä muutokseen sopeutuminen, kuten esim. digitalisaatio ja monipaikkainen työ.

Satu Harju

Osastonsihteeri mielenterveys- ja päihdevastaanotossa / EKSOTE, Jyty Lappeenranta ry

Halusin antaa oman panokseni toiminnan kehittämiselle. Odotan uusia ideoita, ajatuksia ja hyviä keskusteluja. Haluan kehittää koulutusta ja työkaluja sihteereille nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Anne Honkala

Omavalmentaja Lahden työllisyyden kuntakokeilussa, Jyty Lahti ry

Aapo Karjalainen

IT-asiantuntija Pieksämäen kaupungilla, Jyty Pieksämäki ry

Halusin lähteä katsomaan, mitä ammattialaryhmät käytännössä tekevät, ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia ryhmällä on kehittää toimintaa. Odotan mielenkiintoisia keskusteluja ja uusia näkökulmia. Haluan tuoda it-alan asioita enemmän esille.

Mia Lukkarila

AD/verkkopalvelumuotoilija Lapin koulutuskeskus REDUssa, Jyty Lounais-Lappi ry

Olen ollut mukana ryhmässä jo yhden kauden ja halusin jatkaa. Ryhmään tuli paljon uusia jäseniä, niin on odotettavissa mielenkiintoinen kausi. Odotan vaikuttamista, asioiden jakamista, mielenkiintoisia koulutuksia ja lisänäkyvyyttä ammattialalle.    Meitä viestinnän asiantuntijoita on Jytyssä jonkin verran ja tarvetta on niin viestintäaiheisille koulutuksille kuin verkostoitumisellekin.

Pasi Revonmäki

ICT-asiantuntija Posion kunnalla, Jyty-Posio ry

SOTE-uudistuksen johdosta tukipalvelut ovat murroksessa ja tämä on aitiopaikka minulle seurata ja vaikuttaa. Odotan aktiivista otetta ja uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia henkilöstön näkökulmasta. Haluan tuoda paremmin näkyviin tukipalveluhenkilöstöä, kun nyt tapetilla ovat olleet vain SOTE-ammattilaiset.

Minna Romppainen

Klinikkasihteeri Kainuun hyvinvointialueella, Jyty Kainuu ry 511

Minulla on halu tutustua muihin samaan ammattialaryhmään kuuluviin eri puolelta Suomea, jakaa kokemuksia ja mielipiteitä heidän kanssaan ja vaikuttaa toimintaan. Odotan vilkasta keskustelua ja kokemuksien vaihtoa muiden kanssa. Haluaisin saada omaa ammattiryhmää esille, miten paljon kaikkea kuuluukaan omaan työnkuvaan.

Teija Ylönen

Palveluasiantuntija Heinolan kaupungilla, Jyty Heinola ry

Olen kiinnostunut vaikuttamaan oman alani kehitykseen ammattiliitossa.     Odotan mielenkiintoista yhteistä suunnittelua ja tekemistä. Haluaisin ammattialatoiminnan tavoitteiden mukaisesti kehittää oman ammattialani jäsenten ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa alan tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla.

Liiton työntekijät ryhmässä:

Satu Leivonsalo, ryhmän koordinaattori, alueasiamies, Ammattiliitto Jyty

Jonas Fyrqvist, työmarkkina-asiamies, Ammattiliitto Jyty
Pekka Laukkanen, suunnittelija, Ammattiliitto Jyty
Tuomas Muhonen, viestintäasiantuntija, Ammattiliitto Jyty
Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, Ammattiliitto Jyty

Sosiaali- ja terveysalan ammattialaryhmä:

Eila Eskelinen

Kodinhoitaja/lähihoitaja Keravan kaupungilla, Jyty Keski-Uusimaa ry

Lähdin mukaan nähdäkseni uusia tuulia ja vaikuttaakseni. Odotan hyvää ja antoisaa yhteistyötä. Haluan kehittää ammattialan tiedotusta.

Joonas Haapakoski

Perhetyöntekijä Pilke-päiväkodit Oy:ssä, Jyty Lahti ry

Tykkään olla mukana kehittämässä, ideoimassa ja toteuttamassa asioita. Olen toiminut pitkään sosiaalialalla ja etenkin lasten, nuorten ja perheiden parissa. Uskon että minulla olisi ideoita ja ajatuksia tuotavana sote-ammattialaryhmään. Uskon myös, että pystymme juuri liiton kautta tuomaan näitä ajatuksia kentältä muidenkin tietoisuuteen. Myös verkostoituminen muihin ammattilaisiin kiehtoo minua. Odotan mielenkiintoisia keskusteluita, palavereja ja toivottavasti myös ihan livetapaamisia ryhmän kanssa. Toivottavasti pystymme tuomaan ammattialaryhmän ajatuksia mahdollisimman monen luettavaksi sekä tietoisuuteen. Sosiaalinen media on nykypäivänä kasvava muoti-ilmiö ja sen käyttäminen niin työkentällä kuin liittotasolla on mielestäni tärkeää. Haluaisin, että pystyisimme tuomaan isolle yleisölle tietoon, mitä kaikkea sosiaaliala oikein on. Yleisesti ottaen moni rinnastaa ainoastaan sosiaalityön sosiaalityöntekijän rooliin sekä sen suoraan lastensijoituksiin eli sijaishuoltoon. Oikeasti sosiaalialalla tehdään paljon ennaltaehkäisevää työtä sekä kotiin vietäviä palveluita.

Henna Keränen

Ohjelmistoasiantuntija Mediconsult Oy:ssä, Jyty Raahe ry

Halusin saada kokemusta kehittämistoiminnasta. Lisäksi työkaveri yllytti sanoen, että ammattialaryhmä kuulostaa juuri sellaiselta, että sopii minulle kuin nenä päähän! Odotan vilkasta keskustelua ammattialan ajankohtaisista asioista, ilmiöistä ja tulevaisuuden näkymistä. Uskon, että yhteistyö sujuu, koska mukana on konkareita ja tuoreita tulijoita. Haluaisin nostaa sosiaalialaa ja siellä tehtävää työtä näkyvämmäksi. Erityisesti sote-uudistuksen kynnyksellä mediassa keskitytään puhumaan terveydenhuollon palveluista, mutta sosiaalihuolto tuntuu unohtuvan kokonaan. Haluan myös miettiä alan tulevaisuutta esimerkiksi digitalisaation näkökulmasta.

Ulla Lahti

Sosiaaliohjaaja lapsiperheiden palveluissa Jämsän kaupungilla, Jyty Jämsä ry

Olen mukana ammattialaryhmän toiminnassa nyt toista kautta. Kaksi vuotta sitten ammattialaryhmän aloitus osui omalla työurallani kiinnostavaan kohtaan, jossa kehittäminen ja laajemmassa ammatillisessa keskustelussa mukanaolo kiinnosti. Kiinnostus on säilynyt ja hain mukaan toiselle kaudelle. Seuraavan kahden vuoden aikana siirrymme sote-alalla hyvinvointialueiden aikaan. Odotan että ammattialaryhmänä voisimme osaltamme tukea muutoksessa tarvittavaa joustavuutta ja toisaalta jämäkkyyttä. Toivon, että sote ammattialana löytää yhä vahvemman yhteisen sävelen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskinäiseen työskentelyyn. Työskentelemme usein haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa samaan aikaan – ehkä tulevaisuudessa yhä enemmän yhdessä.

Sanna Niemelä

Sosiaaliohjaaja / MDFT-terapeutti Helsingin kaupungilla, Jyty Metropoli ry

Titta Ylimäki

Ohjaaja Oulun seudun kuntakokeilussa, Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry

Koen, että sosiaaliala ja etenkin sosiaaliohjaajat tarvitsisivat enemmän huomiota. Haluan olla osaltani vaikuttamassa tähän. Mm. Sote-uudistuksessa ja koronan hoidossa on nostettu esiin terveydenhuolto. Sosiaalialan ammattilaiset ovat tehneet yhtä arvokasta työtä ja tekevät edelleen koronan jälkivaikutusten parissa. Jytyllä on hyviä koulutuksia. Haluan olla mukana niidenkin suunnittelussa. Lisäksi haluan viedä viestiä jäsenille, mutta myös jäseniltä liittoon päin. Tiedän että tuttavissani on paljon fiksuja sote-alojen ihmisiä, joilta voin saada vinkkejä. Odotan yhdessä tekemistä, oman ammattitaidon kehittymistä ja vertaistukea. Haluaisin tuoda enemmän esiin sitä, missä kaikkialla sosiaalialan ammattilaisia työskentelee.

Ilse-Marie Österman

Palveluohjaaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, VSSHP Jyty ry

Minua kiinnostaa järjestötoiminta ja haluan tutustua muihin jytyläisiin sekä sote-alan ammattilaisiin. Haluan nostaa esille tukipalveluhenkilökunnan vaativan työn, jolla varmistetaan potilaan turvallinen ja laadukas hoitokokemus. Ryhmältä odotan mielenkiintoisia keskusteluja ajankohtaisista aiheista, kantaa ottavia mielipidekirjoituksia ja me-hengen nostatusta. Toivon, että pandemia vihdoin hellittää ja pääsemme tapaamaan jäseniä erilaisille koulutuspäiville. Ammattitaitoisista välinehuoltajista on pulaa Suomessa. Välinehuoltajilla pitää olla mahdollisuus jatkokoulutukseen ja urakehitykseen. Pitää olla mahdollisuus välinehuoltotyön kehittämiseen ja ammatilliseen kasvuun, joka lisää alan vetovoimaa.

Liiton työntekijät ryhmässä:

Sirkku Kumpulainen, ryhmän koordinaattori, järjestöasiamies, Ammattiliitto Jyty

Ari Kamppikoski, lakimiesharjoittelija, Ammattiliitto Jyty
Pekka Laukkanen, suunnittelija, Ammattiliitto Jyty
Tuomas Muhonen, viestintäasiantuntija, Ammattiliitto Jyty
Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, Ammattiliitto Jyty