Voiko työnantaja siirtää jo vahvistettua kesälomaa?

Olen työsuhteessa oleva työntekijä, ja minun kesälomani on vahvistettu. Voiko työnantaja siirtää vahvistettua kesälomaani?

Lain mukaan työnantajan ilmoitus vuosiloman ajankohdasta sitoo sekä työnantajaa että työntekijää. Jos työnantaja ennen vuosilomaa yksipuoleisesti siirtää työntekijän vuosiloman toiseen ajankohtaan, työnantaja joutuu korvaamaan aiheutetun vahingon. Esimerkiksi jos työntekijä on varannut itselleen lennot eikä niitä voi peruuttaa, silloin työnantaja joutuu korvaamaan lentolippujen hinnan.

Jos työnantaja yksipuoleisesti siirtää työntekijän vahvistettua vuosilomaa, työntekijän pitää tätä siirtoa noudattaa työsopimuksen irtisanomisen uhalla. Näin ollen työnantaja voi siirtää kesälomaa, mutta työnantaja on velvollinen korvaamaan aiheutetun vahingon.

Jos kuitenkin työntekijä on vuosilomalla, tätä alkanutta vuosilomaa työnantaja ei voi keskeyttää. Tämä voidaan tehdä vain yhdessä sopimalla.

On hyvä huomata, että yllä oleva vastaus koskee vain työsuhteisia työntekijöitä. Näin ollen tämä ohje ei koske viranhaltijaa, jota koskevat omat määräykset. Viranhaltijan vuosiloma voidaan siirtää tai keskeyttää tietyin edellytyksin.