Pitääkö vapaa-ajalla vastata työpuheluihin ja -sähköposteihin?

Esihenkilö edellyttää meidän olevan tavoitettavissa iltaisin ja jopa viikonloppuisin. Työnantaja odottaa meidän vastaavan puheluihin sekä sähköposteihin iltaisin. Tarvitseeko minun vastata puheluihin ja sähköposteihin vapaa-ajallani?

Työaikalakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin työntekijöihin ja viranhaltijoihin. Lain ulkopuolelle on rajattu joitain tehtäviä. Esimerkiksi henkilöihin, jotka ovat työnantajan ylintä johtoa, ei työaikalakia sovelleta. Heitä eivät koske työaikalain säännökset.

Työaikalain mukaan työajaksi luetaan aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun olet velvollinen vastaamaan työnantajalle, se on työntekijän työaikaa. Kaikki muu aika on vapaa-aikaa, jolloin ei tarvitse olla tavoitettavissa. Kuitenkin joissain yksittäisissä tilanteissa vapaa-ajalla on hyvä olla tavoitettavissa ja vastata työnantajalle.

Vapaa-ajalla ei siis tarvitse vastata puhelimeen eikä lukea työsähköpostia.