Pitääkö raskaudesta kertoa työhaastattelussa?

Olen raskaana ja jään pian äitiysvapaalle. Tuleeko minun ilmoittaa tulevasta äitiysvapaasta mahdollisessa työhakemuksessa tai työhaastattelussa? Jos minut valitaan työpaikkaan, voinko ottaa sen vastaan, vaikka en ehdi työssä olla kauaa ennen äitiysvapaan alkamista?

Työnhakijalla ei ole velvollisuutta kertoa raskaudestaan työhakemuksessa tai työhaastattelussa. Työnantajalla ei ole edes oikeutta kysyä haastattelussa tai hakemuksessa työnhakijalta, onko hän raskaana tai aikooko hän hankkia tulevaisuudessa lapsia.

Kun työnantajalla ei ole oikeutta kysyä asiaa, ei työntekijää voi velvoittaa vastaamaan sellaiseen kysymykseen totuudenmukaisesti. Jo pelkkä asian kysyminen voi luoda olettaman, että raskaudella on merkitystä työntekijän valinnassa.

Työnhakijan syrjäyttäminen raskauden perusteella on tasa-arvolailla kiellettyä syrjintää. Työnantaja ei voi syrjäyttää työnhakijaa, vaikka työntekijä voisi hoitaa hakemaansa työtä vain lyhyen aikaa ennen äitiysvapaan alkamista.

Työntekijällä on työsuhteessa velvollisuus ilmoittaa työnantajalle raskaudestaan viimeistään 2 kuukautta ennen aiotun perhevapaan alkamista. Kysyjän äitiysvapaan alkaessa syyskuun alussa on äitiysvapaasta ilmoitettava viimeistään heinäkuun alussa.