Työsuojelun miniwebinaarien toisessa osassa aiheena työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen

​Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat tuottaneet 6-osaisen miniwebinaarisarjan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Sarjan toisessa osassa TTK:n asiantuntija Asta Koivikko kertoo työsuojelun yhteistoiminnan toteuttamisesta. Videot sopivat kaikille työpaikoille tiedotusmateriaaliksi.

Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä tarjoamalla perustietoa 1) työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, 2) työsuojelun yhteistoiminnasta sekä 3) työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista.

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa!

Seuraavat videot julkaistaan loppuvuodesta ja ensi tammikuun aikana. Kaikki videot ovat kestoltaan noin 10-15 minuuttia. Videoiden aiheet ovat: 1) työsuojeluvastuut työpaikalla, 2) työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen, 3) työterveyshuollon järjestäminen, 4) turvallinen, terveellinen työympäristö, 5) psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä ja 6) työhyvinvointi.

Katso toinen miniwebinaari: