Työministeri Haatainen: Työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi kolmen kohdan toimenpidekokonaisuus

Työministeri Tuula Haatainen on 16. maaliskuuta päättänyt kolmen kohdan toimenpidekokonaisuudesta työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi koronavirustilanteessa. Ministeri on asettanut ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuvan työryhmän, jolta odotetaan nopeita esityksiä. Lisäksi työmarkkinajärjestöt valmistelevat esityksiä yhteistoimintalain soveltamisesta koronavirustilanteessa ja työehtosopimusten kriisilausekkeiden käyttömahdollisuuksista. Kolmanneksi on käynnistetty virkatyönä työoikeudellisia lainsäädäntötoimia.

– Koronavirus on vahva isku suomalaisille työmarkkinoille. Sen vaikutukset heijastuvat niin pieniin kioskiyrittäjiin kuin suuriin pörssiyhtiöihin. Olemme jo nähneet ja tulemme näkemään lisää lomautuksia ja myöhemmin myös irtisanomisia. Pelkästään yritysten rahoituksen turvaaminen ei riitä. Tarvitsemme toimia myös työmarkkinoilla, Haatainen toteaa.

Työmarkkinoiden valmiusryhmä

Työministeri Haatainen on kutsunut ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuvan korkean tason työryhmän arvioimaan koronaviruksen vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan. Työryhmä asetetaan välittömästi.

Työryhmän tarkoituksena on tehdä esityksiä työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi, työpaikkojen säilyttämiseksi ja elinkelpoisten yritysten konkurssien välttämiseksi sekä palkansaajien aseman turvaamiseksi. Työryhmän puheenjohtajana toimii työministeri Haatainen. 

– Hallitus pyrkii nyt yhdessä työelämän osapuolten kanssa vähentämään haitallisten ilmiöiden määrää ja vaikutuksia. Työryhmältä odotetaan esityksiä nopeasti. Esitysten pohjalta ryhdytään tarpeellisiksi katsottuihin toimenpiteisiin välittömästi. Työmarkkinat on nyt viritettävä kriisivalmiuteen. Varsinkin elinkelpoisten yritysten konkursseja on vältettävä. 

– Lomautukset ja irtisanomiset edellyttävät toimia myös palkansaajien aseman turvaamiseksi. Työryhmä tekee esityksiä laajasti myös palkansaajien muutosturvan parantamiseksi, Haatainen kertoo.

Työryhmä asetetaan toistaiseksi. Työryhmään on kutsuttu mukaan laajasti eri tahoja. Työryhmän kokoonpanoa voidaan tarpeen mukaan täydentää.

Työmarkkinajärjestöt valmistelevat esityksiä

Työministeri Haatainen on pitänyt tiivistä yhteyttä työmarkkinajärjestöihin viime päivien aikana. Keskusteluista on muodostunut yhteinen näkemys keskusjärjestöjen roolista muuttuneessa tilanteessa.

– Odotan työmarkkinajärjestöiltä esityksiä tämän viikon kuluessa yhteistoimintalain soveltamisesta koronavirustilanteessa ja työehtosopimusten kriisilausekkeiden käyttömahdollisuuksista. On tärkeää, että poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan toimia mahdollisimman kevyellä menettelyllä, työministeri Haatainen toteaa.

Järjestöiltä on pyydetty arviota myös kevään työmarkkinakierroksen vaikutuksista työmarkkinoiden toimintaan muuttuneessa tilanteessa.

Välittömästi käynnistetyt työoikeudelliset lainsäädäntötoimet

Lisäksi työministeri Haatainen on käynnistänyt virkatyönä välittömän valmistelun yhteistoimintalain soveltamisen laajentamisesta yleissitovassa kentässä sekä määräaikaisen työntekijän lomauttamisen mahdollistamisesta. Muutokset on tarkoitus viedä läpi nopeassa aikataulussa. Valmistelun yhteydessä kuullaan työelämän osapuolia.

Korkean tason ryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: työministeri Tuula Haatainen

Jäsenet:

ylijohtaja Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö, Alueet ja kasvupalvelut -osasto
osastopäällikkö Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos Ulla Hämäläinen, valtiovarainministeriö
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
yksikön päällikkö Raisa Erma, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
johtaja Tiina Korhonen, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto
lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
puheenjohtaja Antti Palola, STTK ry
puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava ry
neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat
hallitusneuvos Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos
työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen, Kirkon työmarkkinalaitos
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät
lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto ry

Pysyvät asiantuntijat:

työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

Sihteerit:

hallitusneuvos Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

Ryhmä voi kuulla työnsä aikana asiantuntijoita.

Lue lisää: Työministeri Haatainen: Työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi kolmen kohdan toimenpidekokonaisuus (valtioneuvosto.fi)