Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen ehdotus työelämän kehittämiseksi työn ja teknologian murroksessa

Seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä esittää tänään julkistetussa ehdotuksessaan monivuotisen työelämän kehittämisohjelman käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella. Suomalaista työn kehittämisohjelmaa tarvitaan työpaikkojen tueksi, kun ne työn ja teknologian murroksessa uudistavat toimintatapojaan,
työtehtäviään ja osaamistaan sekä hyödyntävät digitalisaatiota.

Hyvä tulevaisuuden työ, tuottavuus ja työelämän laatu eivät synny itsestään vaan niitä on tarpeen edistää muutosvaiheissa määrätietoisin toimenpitein. Suomessa on hyviä kokemuksia laajaan yhteistyöhön perustuvista työelämän kehittämisohjelmista.

Lisätietoja:
Työelämäasiantuntija Erkki Auvinen, STTK, puh. 040 545 0631
Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat,
040 820 6800
Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos, 050 5941 710
Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko, AKAVA, 040 504 4356
Johtaja Saana Siekkinen, SAK, 040 834 5030
Hallitusneuvos Tuija Wilska, Valtion työmarkkinalaitos, 029 553 0374
Lakiasianjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 09 4202 2281

Lue lisää: