Kansa määritteli tärkeimmät eduskuntavaaliteemat: Kärkeen sairaiden hoito, nuorten syrjäytyminen ja vanhusten hoito

​Neljä viidestä kansalaisesta haluaisi nostaa nämä teemat eduskuntavaalien kärkeen: terveyspalvelut, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömien asiat, koulutus, energian saatavuus ja hinta, köyhyys, valtion talous ja velka sekä ilmastonmuutos ja alueiden kehityserot. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta tutkimuksesta, jossa kansalaiset valitsivat 47 asian listalta itselleen tärkeimmät eduskuntavaaliteemat.

Naiset pitävät lähes kaikkia kysyttyjä asioita tärkeämpinä kuin miehet. Miehet pitävät naisia useammin tärkeinä maanpuolustusta, syntyvyyttä maassamme, suhteita Natoon, USA:han ja Venäjään sekä EU-asioita.

Nuoret, 18–30-vuotiaat, pitävät useimpia asioita eduskuntavaaleissa vähemmän tärkeinä kuin ikääntyneemmät väestöryhmät. Opintotuen taso, sukupuolten tasa-arvo ja vastikkeeton perustulo ovat kuitenkin nuorten keskuudessa keskimäärää tärkeämpiä asioita.

Suomen rajoilta ulospäin suuntautuvassa poliittisessa päätöksenteossa tärkeimpinä koetaan Euroopan unionin asiat ja suhteet Venäjään. Globalisaatio, Suomen suhde Natoon ja Yhdysvaltoihin tulevat selvästi jäljessä, mutta ovat kasvattaneet merkitystään.

Tärkeimmistä vaaliteemoista vallitsee puolueiden kesken verrattain laaja yhteisymmärrys. Kaikkien kymmenen kärjessä listalta löytyvät sairaiden hoito, vanhusten huolto ja työttömyys.

Nuorten syrjäytyminen on kaikkien muiden paitsi perussuomalaisten listalla. Koulutusasiat mahtuvat keskustan, kokoomuksen, vihreiden ja vasemmistoliiton kymmenen tärkeimmän teeman joukkoon. Ilmastonmuutos on kärkilistalla kokoomuksen, SDP:n vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien parissa. Valtion talous ja velan määrä on puolestaan kymmenen keskeisimmän joukossa keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten tukijoiden listalla. Hallituspohja kuuluu muiden paitsi vihreiden kannattajien kymmenen tärkeimmän vaaliteeman joukkoon.

Vuoteen 2007 verrattuna selvästi aiempaa suurempi osa haluaa ratkaisullaan vaikuttaa pääministerin valintaan ja tulevaan hallituspohjaan. Aiempaa vähemmän painoarvoa saavat pätkätyöt, lapsilisien taso, lasten päivähoito ja irtisanomiset. Myöskään palkansaajien tulokehitys ja palkkaverotus eivät vaikuta äänestäjiin nyt samalla tavoin kuin vuonna 2007.

Tutkimuksen toteutus:

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 1.-5.12.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 020. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Asiasanat: