Jyty haluaa suosia suomalaista

Jytyn liitovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.11. Jytyn valtakunnallisen yhdistyksen Maatalouslomittajat ry:n Jytyn liittovaltuustolle jättämän ponnen, jonka mukaan Jyty käyttää jatkossa sellaisia kokous- ja koulutuspalveluja, joissa käytetään pääsääntöisesti kotimaisia peruselintarvikkeita.

Ponnen mukaan suomalaisten tuotteiden käyttö kaikissa sen muodoissa tuo paitsi työtä, myös vastauksia globaaliin ongelmaan. Se vaikuttaa myös tuhansiin jytyläisiin ja heidän työpaikkoihinsa.  Tällaisia ovat mm. neuvonta-alalla työskentelevät, maaseutusihteerit, maatalouslomittajat jne.

Euroopan ympäristökeskuksen mukaan suurimmat päästöt tulevat energiantuotannosta (75 prosenttia), eli pääosin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tästä luvusta kolmannesta edustavat liikenteen päästöt. Maatalouden kasvihuonepäästöt ovat 10 prosenttia kaikista päästöistä.

Suurimmat metaanipäästöt tulevat trooppisilta soilta eivätkä naudanlihasta. Toisin kuin Brasilian sademetsien hakkuuaukkojen laidunmailla, Suomen pellot ovat nurmivaltaisia. Nurmi sitoo kasvaessaan hiiltä. Nurmen jalostaminen elintarvikkeiksi edellyttää märehtijää tuottamaan sen meille syömäkelpoiseksi ravinnoksi, maidoksi ja lihaksi, ympäristöystävällisesti, puhtaasti ja läheltä.

Suomi haluaa profiloitua omavaraisena, puhtaan ja turvallisen elintarviketuotannon sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisyydessä maailman kärkimaana. Se on helppoa, koska meillä osataan toimia kestävästi ja taloudellisesti, ponnessa todetaan.

Parannettavaakin toki monissa asioissa vielä on, kuten ruokahävikin pienentämisessä.

Jos siis haluamme pelastaa maapallon, tuemme kansallista alkutuotantoamme syömällä suomalaista ruokaa ja käyttämällä kotimaista puuta, ponnessa korostetaan.

* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on Suomen vanhin kunta-alan ammattiliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto.