JHL ja Jyty: Oulu syrjii lakossa olleita työntekijöitään ja yrittää murtaa lakko-oikeutta lahjakorteilla

Oulun kaupunki on jakanut lahjakortteja kiitokseksi henkilöstölle, joka oli töissä JHL:n ja Jytyn lakon aikana. Liitot ovat pöyristyneitä kaupungin menettelystä. Toiminta on pahimman laatuista syrjintää ja selvä yritys murtaa lakko-oikeutta.

Oulun kaupunki on työnantajana unohtanut, mitä tarkoittaa työntekijöiden tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu. Se on tietoisesti rikkonut useita lakeja jakaessaan ainoastaan lakkoihin osallistumattomille työntekijöille lahjakortteja kiitokseksi siitä, että he ovat olleet töissä eivätkä lakossa. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty pitävät toimintaa pahimman luokan syrjintänä ja tuomittavana yrityksenä murtaa lakko-oikeutta.

Oulun toiminta rikkoo useita eri lakeja. Työntekijöiden tasapuolisesti kohtelusta säädetään Suomen perustuslaissa, työsopimuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa.

− Tilanne on uskomaton. Julkisena työnantajana kaupungin velvollisuus tasapuolisuuteen on erityisen korostunut. Yhdenvertaisessa kunnassa kukaan ei joudu toista huonompaan asemaan ammattiyhdistystoiminnan tai minkään muunkaan syyn perusteella. Syrjimätön kunta on parempi kunta niin työntekijöille kuin kuntalaisille, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine jyrähtää.

Ammatillinen yhdistymis- ja järjestäytymisvapaus on yksi perusoikeuksista. Suomen perustuslain mukaan työntekijöillä on oikeus osallistua ammattiliittonsa toimeenpanemaan työtaisteluun. Tämän kansalaisvapauden käyttäminen ei saa johtaa työnantajan osoittamaan syrjintään tai epäasialliseen kohteluun.

− Oulun kaupunki on toiminut työnantajana lainvastaisesti asettaessaan eri ammattiliittoihin kuuluvat ja järjestäytymättömät eriarvoiseen asemaan. Työtaisteluun osallistuminen ei missään olosuhteissa ole perusteltu syy syrjinnälle, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki painottaa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. Työsopimuslaissa edellytetään työnantajan kohtelevan työntekijöitään tasapuolisesti.

Yhdenvertaisuuslain mukaisen syrjinnän kiellon mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lisätietoja:

– Maija Pihlajamäki, puheenjohtaja, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, p. 0400 537 756
– Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040 702 4772