Yhteisöpedagogi toimii järjestö- ja nuorisotyön parissa

Heidi Halkomäki ja Silja Heinikainen ovat ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoita Jyväskylästä. He kertovat, millaista opiskelu on ja mihin yhteisöpedagogi voi työllistyä. Jyty on myös yhteisöpedagogien liitto!

Miten päädyit opiskelemaan yhteisöpedagogiksi?

Heidi: ”Lukion aikana minulle vahvistui ajatus siitä, että haluan tehdä ihmisläheistä työtä. Vapaa-ajallani toimin isosena ja kerhonohjaajana ja siitä sain ajatuksen, että haluaisin tehdä jotain niiden kaltaista työksenikin. Tutkin lukioaikanani monia erilaisia vaihtoehtoja ja aloja, enkä oikein tiennyt mikä olisi ollut lähinnä haavettani. Lukion kolmannella löysin kuitenkin Humanistisen ammattikorkeakoulun ja yhteisöpedagogi -koulutuksen. Hieman lisää tätä koulutusta tutkailtuani päädyin hakemaan yhteisöpedagogiksi, kävin pääsykokeissa ja siitä se sitten tärppäsi. Ja olen kyllä ollut tyytyväinen valintaani!”

Silja: ”Olen aikaisemmalta ammatiltani lähihoitaja ja tiennyt pitkään, että haluan tehdä töitä lasten ja perheiden kanssa. Minua kiinnostaa vaihteleva ja monipuolinen työ erilaisten perheiden kanssa, sekä muiden auttaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Edellisessä työssäni yksityisenä lastenhoitajana kävin hoitamieni lasten kanssa viikoittain päiväkerhossa ja kiinnostuin siitä työpaikkana. Selvitin millaisella koulutuksella päiväkerhon vetäjänä voi työskennellä ja päädyin lukemaan, mitä kaikkea yhteisöpedagogi voi tehdä. Se tuntui heti omalta ja kiinnostuin koulutuksen monipuolisuudesta. Kävin pääsykokeissa, pääsin opiskelemaan ja olen ollut todella tyytyväinen. Opiskelut ovat vielä aika alussa, mutta opiskelu on vastannut odotuksiani ja pidän erityisesti opiskelujen käytännönläheisyydestä.”

Millaista opiskelu on ollut?

Mielestämme opiskelu on ollut käytännönläheistä ja se valmistaa hyvin työelämään. Olemme heti opintojen alusta päässeet tekemään erilaisia projekteja. Ensimmäisen syksyn aikana olemme käyneet vetämässä rasteja yläkoululaisille ja tehneet yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa järjestäen heille ohjelmaa. Tulevat harjoittelupaikkamme voimme päättää joustavasti ja näin muokata opintopolkuamme itsemme näköiseksi, sekä omaa kiinnostusta vastaavaksi.

Luennoissamme painottuu keskustelu, yhdessä oppiminen ja ryhmätyöt. Luentojen lisäksi opiskelumme on sisältänyt myös itsenäistä työskentelyä. Meillä ei siis joka arkipäivä ole kontaktiopetusta, vaan meillä on itsenäisen työskentelyn päiviä, jolloin on aikaa työstää projektejamme eteenpäin yksin tai yhdessä kaverien kanssa.

Mihin yhteisöpedagogina voi työllistyä?

Yhteisöpedagogin työllistymiskenttä on hyvin laaja. Voimme työskennellä ihan kaikenikäisten ihmisten kanssa vauvasta vaariin. Yhteisöpedagogi on järjestö- ja nuorisotyönohjaaja, joka voi työskennellä erilaisissa järjestöissä esimerkiksi lastensuojelun ja perhetyön parissa. Lisäksi kunnat ja seurakunnat voivat työllistää yhteisöpedagogin. Meitä kiinnostaa erityisesti kaikki lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ, mutta yhteisöpedagogina ovet ovat auki myös aikuisten ja vanhusten kanssa tehtävälle työlle.

Keille yhteisöpedagogi-koulutus sopii?

Yhteisöpedagogi-koulutus sopii hyvin monenlaisille ihmisille. Tärkeintä on varmasti halu kohdata ihmisiä ja työskennellä heidän kanssaan. Yhteisöpedagogin työkentälle tarvitaan hyvin monenlaisia ihmisiä, joilla on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia.

Teksti: Heidi Halkomäki ja Silja Heinikainen, ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat Jyväskylästä

Asiasanat: