//tämän faktat pitää vielä tsekata!//Voiko työnantaja alentaa palkkaa?

Voiko työnantaja alentaa palkkaani, kun teen koko ajan kuitenkin samoja työtehtäviä ja työaikakin pysyy samana?

Työnantaja ei voi alentaa palkkaa yksipuolisella päätöksellä. Työlainsäädäntö, työehtosopimukset ja työsopimus määrittävät työntekijän palkkaa. Työehtosopimuksissa on alin palkka erilaisia työtehtäviä varten, ja tämän alle työnantaja ei voi maksaa palkkaa.

Jos työnantaja haluaa muuttaa palkkaa, siitä on sovittava työntekijän kanssa. Tällaisissa keskusteluissa taustalla voi olla työajan tai työtehtävien muuttuminen kokonaan toisenlaisiksi.

Työnantajalla on kuitenkin tiukkojen kriteereiden täyttyessä mahdollisuus alentaa työntekijän palkkaa yksipuolisella päätöksellä. Palkan muuttaminen edellyttää aina, että lainmukaiset irtisanomisperusteet täyttyvät (taloudellis-tuotannolliset syyt). Tällöin palkan alentamisen voidaan katsoa olevan irtisanomisen vaihtoehto. Alempaa palkkaa voidaan soveltaa vasta irtisanomisajan jälkeen.

Tällaisessa tilanteessa palkan muuttaminen koskee yleensä useampia työntekijöitä, ei vain yhtä työntekijää. Palkkojen alentamisen on oltava välttämätöntä, ja se voi toimia yhtenä toimenpiteenä muiden toimenpiteiden joukossa työpaikan toimintaedellytysten turvaamiseksi.