Voiko työantaja määrätä pelkästään iltavuoroja?

Voiko työnantaja laittaa työvuorolistaan minulle pelkästään iltavuoroja?

Työaika kuuluu lähtökohtaisesti työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Työnantaja kantaa toiminnastaan taloudellisen riskin, ja hänellä on oikeus päättää mihin aikaan työtä kannattaa teettää.

Työnantajan työnjohto-oikeutta rajaa esimerkiksi se, mitä työsopimuksella on työajasta sovittu työntekijän kanssa. Työsopimukseen on tosin harvoin kirjattu työajan koostuvan pelkistä päivävuoroista. Useimmiten sopimuksesta löytyy pelkkä viikkotuntimäärä tai työaikamuoto.

Työnantaja on kuitenkin työsopimuslain nojalla sidottu kohtelemaan työntekijöitään tasapuolisesti, ja tämän tasapuolisuuden tulee näkyä myös työvuorojen sijoittelussa. Jos pelkkiä iltavuoroja sisältävää työvuorolistaa ihmetellyt työntekijä on työpaikan ainoa työntekijä, joka pystyy kyseiset iltatyöt tekemään, voi työnantajalla olla peruste poiketa tasapuolisesta kohtelusta.

Työsopimuslaki vaatii, että poikkeaminen on työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Tällaisia aitoja poikkeustilanteita tulee harvoin vastaan.

Siirry takaisin usein kysyttyä työsuhteessa