Tuleeko vuosiloma pitää ennen työsuhteen päättymistä?

Minut on irtisanottu tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä. Nyt työnantaja on päättänyt, että pidän kaikki vuosilomani työsuhteen päättymiseen mennessä. Voiko työnantaja päättää näin?

Työnantaja voi määrätä työntekijän lomalle irtisanomisajalla samoilla perusteilla kuin muutenkin työsuhteen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työnantaja sijoittaa vuosilomia irtisanomisajalle, työnantaja voi määrätä kesälomia pidettäväksi kesälomakaudella, joka on 2.5.–30.9.2020. Talviloma tulee antaa talvilomakaudella, joka on 1.10.2020–30.4.2021.

Lain mukaan työnantajan pitää ilmoittaa vuosilomasta viimeistään kuukautta ennen vuosiloman alkamista. Lisäksi on hyvä huomata, että jos työntekijä ja työnantaja yhdessä sopivat asiasta, silloin kaikki kertyneet vuosilomat voidaan pitää työsuhteen aikana.