Pitääkö virheellisesti liikaa maksettu palkka palauttaa?

Työnantaja on maksanut minulle virheellisesti liikaa lomarahaa. Tämä on ollut selkeä inhimillinen virhe työnantajan palkanlaskijalta. Pitääkö liikaa maksettu palkka maksaa takaisin? Entä millä aikataululla se maksetaan?

Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä on olemassa niin sanottu perusteettoman edun palautus, jonka mukaan henkilö, joka on saanut ilman perustetta jonkun edun, on velvollinen palauttamaan tämän edun suorittajalle. Periaatteen alle soveltuu niin väärin maksettu lottovoitto kuin työnantajan virheellinen liikamaksu työntekijälle. Näin ollen työntekijä joutuu palauttamaan liikasuorituksen takaisin työnantajalle.

Yleensä liikamaksun takaisinmaksussa tehdään niin, että työnantaja kuittaa tietyn verran palkasta itselleen. Työnantajan kuittausoikeutta rajoittavat ulosottokaaren säännökset. Ulosottokaari asettaa enimmäismäärän, joka voidaan työntekijän palkasta kuitata. Täytyy kuitenkin muistaa, että molempien osapuolien halutessa voidaan sopia pienemmästäkin takaisinmaksuerästä. Työntekijällä ei ole tähän yksipuolista oikeutta, vaan tällainen sopimus vaatii molempien osapuolten tahdon.

Jos summaa maksetaan takaisin ulosottokaaren pykälien mukaan, käteen jäävä tulo voi pudota merkittävästi. Työnantajan kanssa kannattaa siis yrittää neuvotella itselle sopivampi maksuaikataulu, johon kuuluu kohtuullinen takaisinmaksuaika ja maksuerä.