Pitääkö työsopimus tehdä aina kirjallisena?

Työnantaja ei suostu tekemään kirjallista työsopimusta useista pyynnöistä huolimatta. Miten minun tulisi toimia?

Vahva suositus on, että työsuhteesta tehdään kirjallinen työsopimus. Tämä on aina työntekijän etu, koska silloin työntekijällä on näyttää, mitä on sovittu.

Kuitenkin lain mukaan työsopimus voi olla kirjallinen, suullinen tai hiljaisesti syntynyt. Hiljaisella syntymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ei ole sopimusta, mutta osapuolten käyttäytymisestä on pääteltävissä se, että kyseessä on työsuhde.

Ellei työnantaja suostu tekemään kirjallista työsopimusta, lain mukaan työnantajan on annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista kirjallisesti. Määräys koskee toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita sekä yli kuukauden kestävää määräaikaista työsopimusta. Työsopimuslaissa on lista niistä asioista, jotka selvityksestä tulee käydä ilmi. Lista sisältää muun muassa työntekijän tehtävät, palkan, työajan ja sovellettavan työehtosopimuksen.