Pitääkö koeaikapurulle kertoa syy?

Olin työsuhteessa, jossa oli sovittu 6 kuukauden koeajasta. Kuulemistilaisuuden jälkeen työnantaja teki koeaikapurun. Käytännössä työnantaja ei ilmoittanut mitään konkreettista syytä työsuhteeni päättymiselle. Voiko työnantaja tehdä näin?

Lain mukaan kumpikin osapuoli voi tehdä koeaikapurun. Koeajan tarkoituksena on arvioida toisen osapuolen soveltuvuutta puolin ja toisin. Koeaikapurun voi tällöin tehdä koeajan tarkoitusta vastaavalla syyllä, kunhan purkamisen syy ei ole syrjivä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallinen.

Joskus työnantajat saattavat ilmoittaa koeaikapurun syyksi vain koeajan. Laissa kuitenkin lukee, että työntekijän pyynnöstä työnantajan on ilmoitettava työnantajan tiedossa olevat purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty. Tällä perusteella työntekijän kannattaa pyytää lisätietoja koeaikapurun syistä.