Onko esihenkilölle pakko kertoa sairauspoissaolon syy?

Jos sairastuu ja joutuu olemaan poissa töistä, onko esihenkilölle pakko kertoa poissaolon syy?

Työntekijän terveydentilatiedot ovat tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja erityisiä henkilötietoja, joiden keräämisen ja käsittelyn tulee olla työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellista. Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta.

Lisäksi työntekijän terveydentilatietoja saa kerätä ja käsitellä, jos se on tarpeen:

• sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi

• sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy

• työntekijän nimenomaisen pyynnön vuoksi, kun hän haluaa selvitettävän työkykyään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella.

Työntekijän ei siis tarvitse kertoa diagnoosia, mutta sairausajan palkan maksu kuitenkin yleensä edellyttää sitä (ainakin koodia). Työnantaja voi kieltäytyä maksamasta sairausajan palkkaa, mikäli todistusta, josta ilmenee työkyvyttömyyden syy, ei toimiteta.