Onko työterveyshuolto käytettävissä irtisanomisaikana?

Irtisanomiseni syynä oli yrityksen talousvaikeudet. Onko työterveyshuolto käytettävissä irtisanomisaikana?

Työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta.

Jos työntekijä irtisanotaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein, työnantajalla on velvollisuus järjestää hänelle työterveyshuolto irtisanomisaikana. Työsuhde jatkuu irtisanomisajan viimeiseen päivään asti. Työterveyshuolto pitää järjestää samanlaisena kuin se on muilla samalla työpaikalla.

Jos työ- tai virkasuhteessa työskentelee vähintään 30 työntekijää, työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Tässä tapauksessa lisäedellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta.

Työnantajan velvollisuus järjestää työterveyshuolto päättyy, jos irtisanottu työntekijä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään 6 kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu työterveyshuolto. Työntekijän pitää ilmoittaa asiasta edelliselle työnantajalle.